Yazar - BAHATTİN YÜCEL
AKP’nin 16 yıllık iktidar döneminde dikkate alınacak sayıda Bakan değişti. 
Görev yapanları hataları ve sevaplarıyla bir yana bırakarak, 24 Haziran Haziran seçimlerinin ardından, “Başkanlık Sistemi”ne geçilmesiyle başlayan yeni döneme odaklanmakta yarar var.
Kuşkusuz sektör açısından olumlu sonuçlar vermesini -haklı nedenlerle- beklediğimiz  yeni bir döneme başladığımızı rahatlıkla dile getirebiliriz.
 
Sektör tarihinde ilk kez siyasal sorumluk almadan bu göreve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından atanan bir Bakan, Turizm’in sorumluluğunu üstlendi. 
 
Meslekten gelen başarılı bir turizmci olması, kişisel başarıları sorun ve çözüm ilişkisi kurulurken zaman kaybını önleyecek kadar etkili.
 
Bu ortamda; Sektördeki meslek kuruluşlarının bir yandan pratik çözümler önerirlerken, öte yandan Dünyadaki gelişmelerin ışığında geleceği tasarlayan yeni bir paradigmayı, katılımcı bir anlayışla gündeme getirmelerinin tam zamanı.
 
Bu tür hazırlıkların tartışılarak, Dünyadaki gelişim çizgisine ve mevcut ziyaretçi profilinin temel alışkanlarıyla  uyum içinde yürütülmesinde yarar var.
 
Örneğin iktidarın ısrarla günlük yaşama müdahaleyi inanç açısından haklı gören ve tartışmasız kabul edilmesini dayattığı, bir takım yasaklara ilişkin uyarılarda bulunmak gibi.
 
Kuşkusuz bu konuda meslek kuruluşlarımız; siyasal muhalefet işlevini üstlenerek, iktidar alternatifi bir çizgi izleyecek değillerdir. 
 
Onların üstlenmeleri gereken; Dünya’daki genel eğilimler ile bizdeki uygulamanın çelişen yanlarının, teknik açıdan maliyetini siyasal otorite ile paylaşmalarıdır.
 
Örnek vermek gerekirse…
 
Son dönemde digital devrim olarak niteleyebileceğimiz karşısında durulamaz gelişmenin, önümüzdeki 5 yıl içinde sektörü nasıl etkileyeceğini tartışarak, eğitimden hizmet sınıflamasına kadar konumlanmayı önermek.
 
Ciddi eğilim araştırmalarıyla; hedef pazarlarımızda şekillenen yeni tüketici davranışlarını belirleyerek, sektör ve ilgili alt sektörlerle paylaşmak gibi.
 
Biraz açalım; “milisaniye” boyutunda işlem yapan, tüketicinin elektronik izini sürerek, kendisi ve yakın çevresinin alışkanlıklarını süzerek, en uygun zamanda en uygun fiyatla, seyahat ve tatil almasını sağlayan parametrelerin kullanıldığı bir süreç yaşıyoruz turizmde.
 
Ama
 
Yukarıda örneklenen basit çalışmaları yapmadan, yanlış ve eksik bilgilere dayalı biraz da populist olduğu izlenimi veren bir  anlayışla; Uluslararası Rezervasyon ve Satış &Pazarlama Ağlarını yasaklamak, bunları potansiyel suçlu; hatta Global Korsan ilan ederek, isteklerini Digital Kapitülasyon olarak nitelemek , gerçekte varsa-ki yoktur- sorunu çözmeye değil, ötelemeye ve bu durumdan haksız kazanç elde edenleri korumaya yarar.
 
Turizm Sektörü özellikle TÜRSAB, Ulusoy yönetiminin içe dönük uygulamaları yürürlüğe girene kadar, bu ülkenin en yenilikçi ve en dışa açık yanıydı. Öyle ki, Evren Cuntası döneminde dahi doğruları dile getirmekten kaçınmayan bir çizgi izlemişti.
 
İlgileri turizme oranla daha sınırlı sektörlerin yenilikçi yaklaşımları ve kamuoyunun karşısına, sürekli yineledikleri 4.0 anlayışıyla çıktıkları bir dönemde, TÜRSAB’ın da TUROFED’in de seyirci ya da sessiz gönüllü işlevi üstlenmeleri çok yanlış olur.
 
Kaldı ki, onların çağın gerisinde kalan populizme karşı çıkmalarını beklemek  hem hakkımız ve hem de geleneğimizdir.
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )