Yazar - HAMİT TOPALOĞLU


 
Otel yatırımcıları otellerini birkaç türlü işletmektedirler;
 
Kendileri (bağımsız bir marka olarak)
 
Franchise, isim hakkı alarak
 
Management, işletmeyi bir International zincire vererek
 
Kiralayarak ve benzeri şekillerde
 
Türk yatırımcıları son yıllarda yapılan otel yatırımlarında franchise yöntemini benimsemiş durumdadırlar. Şu an Türkiye’de bulunan şehirlerin %70 inde bir International Otel zinciri bulunmaktadır. 16 International Otel zinciri, 200 üzerinde otel işletmektedir. Bunların %85’i franchise olarak yatırımcılar tarafından, %15’i ise Markalar tarafından, lease veya management sözleşmesi ile işletilmektedir.
 
Türkiye’nin International Zincir Otellerle tanışması, Hilton Otellerinin 1955 yılında Istanbul’a gelmesi ile başlamıştır. Hilton’u, Club Med 1966, Accor 1970, Inter Continental 1971, Starwood 1975 takip etmiştir.
 
International Otel Zincirleri ilerleyen yıllarda, stratejik olarak franchise ile büyüme stratejisini benimsemişlerdir. Bu strateji Türk Yatırımcılar tarafından çok beğenilmiş. Türk otel yatırımcıları, tesislerini kendileri yönetmek istiyor. Müdahale edebilmek istiyor. Fakat “management” sözleşmelerde müdahale şansı bulunmamaktadır.
 
Peki Otelcilik yatırımları son yıllarda neden arttı? Neden her sektörden yatırımcı bir şekilde otel yatırımı yapma ve işletme işine girdi?
 
Bugün itibarı ile Dünyada en hızlı büyüyen ve gelişen, en büyük sektör turizmdir. Bu nedenle buna bağlı olarak otelcilik, dünya devi otel zincirlerin stratejileri ile parlayan bir yıldız oldu. 
 
Ekonomik krizlere rağmen, terör ve benzeri olumsuzluklara rağmen, turizm 1-2 yıl sorun yaşasada 10 yıllar gibi uzun dönemde hep yükselen trendini korudu. Bu nedenle her dönemde otel yatırımları, bazen hız kessede devam etmiştir.
 
Neden franchise? Neden bağımsız işletilecek olan kendi markanız değil?
 
Her yatırımcı kendi markasını oluşturup pazarlayabilir ve işletebilir. Fakat yatırımcının yeterince otel işletme tecrübesi yoksa bu çok kolay olmayacaktır. Bu kadar çok otelin açıldığı, her gün yeni rakiplerin geldiği bir pazarda güçlü olmanın ve başarılı olmanın,
 
Dünya pazarlarına girebilmenin yolu “franchise” bir marka ile anlaşmaktır.
 
Sektöre hızlı bir giriş, pazarlama gücü ve marka bilinirliği
 
Rekabet gücünün artması
 
Global şirketlerle, avantajlı satış ve satın alma avantajları ve bağımsız otellere göre daha düşük maliyetlerle
 
Know-how ve eğitim desteği
 
Operasyonel standartlar ve işletme prosedürleri
 
Muhasebe alt yapısı
 
Müşteri bağlılığı olarak bilinen, “loyalty program” larının gücü
 
Bunlar göz önünde bulundurulduğunda “franchise” otel işletim sistemi, Türk Otel Yatırımcıları için en doğru karar olarak görünüyor. Franchise otellerin bulunduğu şehirler artık Dünya çapında pazarlanmaktadırlar ve her aladan pazarlaması yapılmaktadır.
 
Türkiye Franchise Oteller çöplüğüne dönmek yerine, her şehre bir franchise otel ile Türkiyenin tüm şehirlerinin tanıtım ve pazarlaması yapılmaktadır. Özellikle alternatif turizm olarak gördüğümüz Anadolu Şehirleri, International zincir otellerle ile birlikte turizm pazarlaması daha kolay yapılmaktadır. Otelcilik hakkında bir fikri olmayan yatırımcılar, franchise sayesinde her türlü bilgi il donatılarak otellerini yönetmektedirler.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )