Yazar- SÜHA UYAR 
Nâkılân-ı âsâr ve râviyân-ı şeker-güftâr şu gûnâ rivayete bu yolla hikâyet ederler ki; evvel zaman içinde bir sehhâr adam gayb ilimleriyle uğraşarak istediği şekle girebilmenin tılsımını keşfetmiş.


 
Cifr, remil, falcılık, yıldız ve kıyafet ilimlerine de vakıf olan bu adam, gözboyamada ve üçkağıtçılıkta o derece ileri gitmiş ki canını eğlendirmek ve halka marifetini göstermek üzere sık sık şekil değiştirmeye ve insanları hayrette bırakan oyunlar çıkarmaya başlamış.
 
Bu oyunları menfaatleri için kullanmakta da halkı aldatmakta da üstüne yokmuş.
 
Söz gelimi hanımına "Bahçede bir keçimiz var, pazara götürüp satıver." der, sonra da bahçeye gidip keçi kılığına girer, hanımı kendisini sattıktan sonra yine insan olup eve dönermiş.
 
A-li Cengiz denen bu adamın marifetleri ne yazmakla ne saymakla bitmez.
 
Demem o ki, iyi ki bu adam zamanında TÜRSAB yokmuş.
 
Yoksa kimbilir neler neler olurdu.
 
Mesela bir parmak şıklatıp Genel Kurulu erteletir üyelerin karşısına geçip ellerini ovuştururdu.
 
Yıldızlı asasını sallayıp Bögesel Yürütme Kurullarına Tepetaklak attırır, Türsab'ı iflas ettirip hacizcilerin kayyumların eline basının da diline düşürürdü.Turing'i,Tursav'ı, Tureb'i tarumar anahtar deliğinden gözleyip kıkırdardı.  
 
Sivill toplum kuruluşlarıyla al takke ver külah alt alta üstüste kavga ederdi.
 
Arkadaş kardeş şekline bürünerek kandırdıklarını  kurmaca ve düzmece yalanlarla oraya buraya ispiyonlar, başlarını derde sokardı.
 
Türlü oyunlarla paralarını söğüşler, fikirlerini çalar kendi fikriymiş gibi böbürlenerek satar, paraya para demezdi.
 
Adam satın almayı da meslek edinmiş olan bu sehhar adam Bakanlar, müsteşarlar ve de  genel müdürleri bağlama konusunda da az buz işler yapmazdı.
 
Türsab'a başkan da olurdu ve millet uyanıp da onu kapıdan kovacaklarını anlayınca bir yolunu bulup ya pencereden bacadan, ya da balkondan taraçadan içeriye girmenin yolunu mutlaka bulurdu.
 
İyi ki bu adamın zamanında Türsab yokmuş ve Türsab'ın olduğu zamanda da bu adam yokmuş.
 
Gökten üç elma düştü.
 
Hİkaye bitti mi?
 
Hayır yeni başlıyor…

 

 

 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )