Yazar - SÜHA UYAR

Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) 63.toplantısı bu yıl Nisan ayının 12 ve 13’ünde Paraguay’da yapıldı. Ana temanın “Turizm Sektöründe Kadın Gücü” olan toplantının ev sahipliğini Paraguay Cumhuriyeti Turizm Bakanı Bayan Marcela Bacigalupo yaparken DTÖ Genel Sekreteri Pololikashvili, iki moderatör ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nden iki temsilci olmak üzere toplamda altı erkeğin katıldığı toplantıya panelist olarak beşi kadın Turizm Bakanı 23 ülkenin üst düzey kadın temsilcileri katıldı. Toplantının ilerleyen dakikalarında turizm sektöründe kadın erkek eşitliğinin olması gerekliliğinin altı önemle çizilirken seminerden bazı önemli notlar şöyle:

UNWTO Amerika Kıtası Komisyonu, Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ile Paraguay ulusal turizm sekreterliği tarafından 12-13 Nisan tarihlerinde Asuncion kentinin De Las Torres otelinde müştereken düzenlenen altmış üçüncü toplantısında, sektörün sürdürülebilir kalkınması ve tam potansiyelini ifade etmesini sağlamak için turizmde her iki cinsiyetin de hükümet politikalarında eşit muamele görmesi gerektiğinin önemi vurgulandı. Bu üst düzey toplantılar vesilesiyle düzenlenen uluslararası seminerde ana tema "Turizm sektöründe kadınların güçlendirilmesi ve kadın erkek eşitliği" üzerine yoğunlaştı.

Turizm politikalarında eğitimin rolü ve kadınların liderliğe erişimini artırma yollarının, turizmde cinsiyet eşitliğinin sağlanması ile olacağının altı çizildi.

Sürekli olarak küresel ekonominin üzerinde ya da eşit olan ve küresel istihdamın%10'unu temsil eden büyüme oranlarına sahip olan turizm sektörü daha fazla toplumsal cinsiyet eşitliğine ve yetkilendirmeye katkıda bulunmak için ideal bir konumdadır ancak kadınlara daha fazla eşitlik ve özerklik tanınmalıdır görüşü ağırlık kazandı

UNWTO Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, "Ekonominin ve toplumun hemen hemen her alanında doğrudan ve dolaylı olarak yer alıyoruz. Çok önemli bir ekonomik sektör olarak bu gücümüzün de bizi sosyal sorumluluk almaya zorladığının farkındayız ve daha fazla farkında olmalıyız.” Dediği konuşmasında, kadınların ekonomik güçlenmesini ilerletmek ve karar alma pozisyonlarında varlıklarını artırmak için erkeklerin ve kadınların tüm çalışmalarda aktif katılım birlikteliğinin gerekliliğini yineledi.

Bununla birlikte, Latin Amerika ve Karayipler’de kadınlar hizmet ve idari işlerin %62 sini işgal ederken, %36 ile turizmde kadın istihdamının en yüksek paya sahip olduğu bölge olmasına rağmen kadın yöneticiler aynı görevlerde bulunan erkek meslektaşlarından %10 ile %15 daha az kazanmaktadırlar.

Amerika Kıtası Komisyonu'nun altmış üçüncü toplantısının ev sahibi ülke olan Paraguay Cumhuriyeti Turizm Bakanı Marcela Bacigalupo Paraguay’da son dönemde açılan 200'den fazla turistik işletmenin %95inin kadınlara ait olduğuna dikkat çekerek “Turizm istihdam, girişimcilik ve sorumluluklarının yerine getirilmesi açısından kadınlara sunulabilecek fırsatlar dünyasıdır ve kadınların girişimciliğini gösteren önemli bir örnektir. Bu girişim kadınların ekonomik gelişme ve üretme ihtiyacından kaynaklanırken, sadece kadınlar için gelir kaynakları yaratmakla kalmamış ülke ekonomisine de önemli bir katkıda bulunurken Paraguay'ın turizm potansiyeline de güvenlerini göstermiştir." dedi.

Seminer, bölgedeki kadınlar tarafından ortaya konan turistik projeler ve ürünlere yönelik uygulamaları tanımlarken kadınların yetkilendirilme projelerinde cinsiyet ayrımı yapılmayan politikaların turizme uygun hale getirilmesi sayesinde destinasyonların rekabet gücünün artırılmasına yönelik somut örneklerin sunulmasını da sağladı.

Cinsiyet ayrımının yapılmadığına örnek teşkil eden Paraguay’da UNWTO Amerika Kıtası Bölgesel Komisyonu'nun 64. toplantısının 2019'un ikinci çeyreğinde Guatemala'da yapılması kararlaştırılarak toplantı kapatıldı.

Keşke bizden de katılanlar olsaydı. En azından dinleyici olarak. Belki iki üç kelime bir şey öğrenirlerdi. Ama bizde en yüksek makamları işgal edenlerin derin bilgi ve görgülerine göre kadının gülmesi sakıncalı, sahneye çıkması hafiflik, makyaj yapması zinhar yasak, modaya uygun giyinmesi şehvete davet, erkekle tokalaşması zina, saçını başını açması günah ve de okumak nesine gerek 6 yaşında evlensin başka işlere de asla burnunu sokmasın zihniyeti olduğu müddetçe sadece turizm sektöründe değil genel olarak her yönüyle kadını güçlendirmek kim biz kim? Zaten meclise gelmeden evvel yatak yorgana ve de karakaçana sulananlardan cinsiyet ayrımcılığı yapmamalarını beklemek hayal ötesi bir şey.

 

 

 

 

 

 

 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )