Yazar - FARUK ŞEN
 
Türkiye AB’ye uzun süredir tam üye olmak istiyor. Tam üye olabilirse 5 ayakta yararlanılacak.

1) Politik Katılım
 
Türkiye Avrupa Parlamentosuna İtalya, Fransa gibi 74 parlamenter yollayacak. Avrupa Birliği konseyinde İngiltere, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya gibi 29 oy hakkı olacak ve 5 büyükten biri durumuna gelecek. Almanya 99 parlamenter yolluyor.
 
2) Ekonomik Konum
 
Tam üyeliği halinde Türkiye her yıl yıllık Türkiye’de toplanan KDV’lerin 1,9’unu ve GSMH’nin 1,8’ini AB bütçesine katkı olarak öderken, AB’nin tarımsal garanti fonu, sosyal struktur fonu ve bölgesel struktur fonlarından para alacak. Türkiye 2004’de Polonya ile birlikte tam üye olabilseydi ilk 3 yıl için Polonya 19 milyar Euro alırken bizde 21 milyar Euro alacaktık.
 
3) Serbest dolaşım hakkı
 
Türkiye’nin tam üyeliği halinde Avrupa Birliği ülkelerinde insanlarımızın işgücümüzün serbest dolaşım hakkı olacaktı. Buna göre Avrupa Birliği serbest dolaşım hakkı hukukunun 9. Maddesine göre AB ülkelerine giden insanlarımız 90 gün içinde iş ve ev bulabilirlerse orda kalma hakkına sahip olacaklardı.
 
4) Gümrük Birliği
 
Tam üyelik halinde Gümrük Birliği bugünkü konumunda değil tam katılımcı bir Gümrük Birliği olacak. Karar mekanizmasında da Türkiye yer alacaktı.
 
5) Avrupa Güvenlik ve Savunma Birliğindeki konumumuz
 
Türkiye bugün Nato ve AB ülkelerinin oluşturduğu 60 bin kişilik bir vurucu güce dahil. Buna göre 6 bin askerimiz bunun içinde herhangi bir savaş halinde yer alıyor. Fakat 60 bin kişilik orduya Nato ülkeleri de asker verirken, karar verici mekanizmada ancak AB ülkeleri söz sahibi olabiliyorlar.
 
Özel statü’de neler olabilir?
 
Avrupa Birliği Türkiye’yi tam üye olarak kapılarını kapamış durumda. Buna karşılık Türkiye ve AB’den ayrılacak İngiltere ve Ukrayna için bir özel statü sunmak istiyorlar.  Bu özel statü nasıl olacak? İçlerinde ne gibi tavizler Türkiye’ye verilecek?
 
1) Politik katılımı katiyetle AB Türkiye için gerçekleştirmeyecek
 
2) Türkiye’nin bütçeye pay vermesi fazla önemsenmiyor fakat AB bütçesinden alacağı kaynaklar minimal olarak kalacak. Bugünkü konumunu fazla değiştirmeyecek, belki belirli katkılar gelecek.
 
3) Serbest dolaşım hakkı Türkiye’ye verilmeyecek. Buna karşılık belirli branşlarda aşçılık, bilim insanları, gazeteciler, mühendis ve mimarlara özel bir statü verilebilecek.
 
4) Gümrük Birliğinin iyileştirilmesi gerçekleşecek fakat tam katılım olmayacak.
 
5) Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliğinde Türkiye’de NATO ülkesi olmasına rağmen AB ülkeleri gibi söz sahibi olacak.
 
Bu gelişmeler AB’de tartışılan konular.
 
Bizim bunlara karşı ne getirilerimiz ne istemlerimiz var.
 
Türkiye’nin gündeminde artık bunların yer alması şarttır.
 
17 Nisan tarihinde AB Türkiye’ye karşı çok sert ilerleme raporu çıkarıyor. Bu konular tekrar gündeme gelecek.
 
Özel Statü nedir?
 
Özel statünün içeriğinde yavaş yavaş oluşturuyorlar. 5 ayaklı AB’ye tam üyelik yerine  belirli ayaklarda Türkiye’ye olanak tanımayı içeren özel statüyü Türkiye 2000’li yılların başında kabul etmemişti. Acaba 2018’den sonra özel statü tekrar kabul etme sürecine girecek miyiz? Bu konuda Türk kamuoyunun yaklaşımı da çok önemli.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )