Yazar - BAHATTİN YÜCEL  
 
 
TÜRSAB’ın eski yönetiminin son döneminde alınan bir Bakanlar Kurulu kararıyla; belirlenmiş “kruvaziyer” limanlarına turist getiren (A) Grubu seyahat acentelerine , 750 kişi ve daha yüksek kapasiteli gemilerle turist getirmeleri halinde, kişi başına 30.-$ teşvik primi ödenmesi kararlaştırıldı.“..
 
Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren   (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında 2017/10969 sayılı Karar 26.09.2017 tarih ve 30192 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.”
 
Desteklerin;Bakanlık tarafından gerekli inceleme yapılarak, seyahat  acentesi ile destek tutarı belirlendikten sonra düzenlenecek “tahakkuk listeleri”ne göre ödeneceği,Türsab’ınkonuya ilişkin yayınladığı duyuru metninde yer alıyor.
Bakanlar Kurulu kararının alındığı tarih; 17 Temmuz 2017 günü, ancak Resmi Gazetede yayınladığı gün işlerlik kazanıyor.
 
Yaygın uygulama böyle.
 
Karar gününün üzerinden iki ayı aşkın sure bekletildikten sonra, 26 Eylül 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanıyor.
 
Ve yayın tarihinden başlayarak, kruvaziyer gemilerine yer hizmetleri veren(A) Grubu seyahat acenteleri, sözünü ettiğimiz teşvikten yararlanmaya hak kazanıyorlar.
 
Buraya kadar her şey normal görünüyor değil mi?
 
Hayır normal değil.
 
İşin içinde şeytana şapka çıkartacak bir incelik var.
 
Burada bir nokta koyarak, tümüyle siyasal nedenlerden kaynaklanan yoğun iptallerin ardından, Kruvaziyer seferlerini özendirmek amaçlı bu tür destekler, kısa sürede işe yarar mı ona bakalım.
 
Ucuz turist geliyor eleştirisiyle koro halinde yakınanların yorumları bir yana, ilk bakışta bu tür desteklerin yararlı olacağını düşünenlerin çoğunlukta olduklarını tahmin etmek güç değil.
 
Fiyatları düşürmek yetmedi, sıra üstüne para vermeye geldi denmediği sürece, bu tür yaklaşımların sürdürülebilir (istikrarlı) bir model olamayacağını savunmak, biraz da buz üzerine yazmaya benziyor.
 
Şimdi asıl konumuza dönebiliriz..
 
Teşvik kararının iki ayı aşkın bir sure bekletilerek, Resmi Gazetede neden çok geç yayınlandığını sorabiliriz örneğin.
 
Sormaya başlayalım..
 
Acaba gerçek neden; bu kararın yayınlanmasından sadece bir gün öncesinde -25 Eylül 2017)-Kuşadası Limanında 6500 kişilik  incentive grubunun programını sonlandıran bir (A) Grubu seyahat acentesinin,teşvikten yararlanmasını önlemek olabilir mi?
 
Uluslararası bir büyük markanın bu toplantı için kiraladığı gemilere, sürekli yer hizmeti veren eski yönetimin yakındestekçisi bir başka (A) Grubu Seyahat Acentesinin bu gecikmede etkisi olmuş mudur?
 
Bakalım yanıt alabilecek miyiz?

 

 

 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )