Yazar - FEHMİ KÖFTEOGLU
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya Turizm Ajansı yönetiminde TÜRSAB’ın olmayışına bizce haklı olarak tepki gösteriyor. Ama sorunun tek eksiği bu değil. Sektör bu girişime temelden karşı çıkmalıdır.
 
Kısa adı TÜRSAB olan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, gündeme geldiği günden beri tartışılan “Turizm Ajansı” ile ilgili yaptığı değerlendirmede TÜRSAB’ın neden yok sayıldığına haklı olarak tepki gösterip “Bu sektör yok sayılmayı hak edecek ne yaptı?” diyor.
Sektörün tümü ve TÜRSAB’ın ne yapıp yapmadığı ayrı bir tartışma konusu. Ama sektörde özel yasa ile kurulmuş 10 binin üzerinde üyesi olan meslek kuruluşunun sektör ile ilgili bir çalışmada yok sayılmasının kanaatimizce de izahı yok. 
 
Burada sayın bakan Mehmet Ersoy’un geçen dönem Firuz Bağlıkaya ile birlikte TÜRSAB yönetimine aday olmuşken; bugün O’nu yok saymasının bilinmeyen nedenleri olabileceği gibi kapı arkalarında konuşulan ticari ilişkilerin neden olabileceği de konuyulmakta. Bu yalnızca bir olasılık dahi olsa, meslek örgütü TÜRSAB’ın kurumsal olarak dışlanmasının kabul edilemeyeceğini Sayın Bahattin Yücel çok güzel anlattı.
 
Bunları böyle belirttikten sonra esasa gelelim.
 
AKP’li milletvekillerinin durduk yerde akıllarına estiği için mi bir yerden emir talimat aldıkları için mi harekete geçip aceleyle gündeme getirip kanun teklifi olarak TBMM’ye sundukları “Turizm Ajansı” için hazırlanan taslak incelendiğinde yalnızca meslek kuruluşu TÜRSAB’ın yok sayıldığı için değil konunun esası nedeniyle de karşı çıkılması gerekeceği kanaatindeyiz. 
 
Milyarlık bir bütçenin oluşacağı öngörülen bir yapının Sayıştay denetimi dışında bırakılması ve İhale Kanunu’ndan muaf tutulması Turizm Ajansı’na temelden karşı çıkmak için yeterli bir nedendir.
 
Buradan hareketle diyoruz ki yarın taslakta bir değişiklik yapılıp TÜRSAB yönetim ve icra kuruluna alınsa Turizm Ajansı iyi bir girişim mi olacak?
 
Bu arada şunu da söyleyelim, konunun gördüğü tepki üzerine yasa teklifi taslağında esasa ilişkin olmamak üzere aralarında TÜRSAB’ın da olduğu sektör kuruluşlarından gelen önerilerle taslakta “makyaj”  türünde bazı değişiklikler yapılacağına ilişkin iddialar da var.
 
Sektör görüşü doğrultusunda hatta bizzat sektör kuruluşlarından gelen değişiklikler konunun esasına ilişkin olmayan, örneğin Turizm Ajansı’nın Sayıştay denetimi dışında olması gibi yapıyı değiştirmeyen tersine bu yapıyı kamufle etmek almaçlı olacaktır.
 
TÜRSAB’ın yönetime girmesi, diğer kuruluşlardan birkaç kişinin daha yönetime alınması başta Turizm Ajansı”nın Sayıştay Denetimi dışında tutulması ve İhale Kanunu’ndan muaf olması gibi temele ilişkin maddeler ile sektörden konaklama kesiminden yapılacak kesintilerin oran yerine maktu hale getirilmesi gibi konuları tartışma dışına çıkarmak için bir türlü ‘Şal’ işlevi görecektir.
Onun için diyoruz ki sektör bu yutturmacalara kanmamalı sektörün kendisi bu kamuflaja alet olmamalı.
 
Zira kağıt üzerinde Turizm Ajansı’nın sahibi olarak turizm bakanlığı görülmekte iken; atanmış bakan Mehmet Ersoy’un sesinin çıkmaması bile bu işin sektör dışında başka amaçlarla gündeme getirildiği konusunda soru işaretleri yaratıyor.
 
Onun için sektörün bütün kesimleri; ama, yalnız fakat, demeden doğrudan ve temelden bu girişime karşı çıkmalıdır.
 
Zira bu girişim sektörün en önemli avantajlarından olan uluslararası alandaki rekabet edebilirlik gücünü zayıflatacaktır.
 
Teklif taslağı incelendiğinde de “Turizm Ajansı” girişiminin yandaşlara sektörden toplanacak paraları aktarmaya yasal zemin hazırlamaktan başka bir işlevi olmayacağı görülecektir.
 
Onun için sektör böyle bir girişime temelden karşı çıkmalıdır.
 
 

 

 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )