Yazar - BAHATTİN YÜCEL
Kültür ve Turizm Bakanlığı son bayram tatili sırasında sektörü çok yakından ilgilendiren bir yönetmelik değişikliğini hayata geçirdi.  
 
Yeni Yönetmelik; 31 Mayıs 2019 günü, 24 Haziran Seçimleri öncesinde Numan Kurtulmuş yönetiminin gider ayak aldığı, kamuoyunda pek tartışılmayan bir kararın uygulanmasına ilişkin esasları düzenliyor.
 
Yönetmelik değişikliğinin iki köktenci bölümü var. 
 
İlki; geçmiş uygulamanın terk edilerek, belgelendirme başvurusunun ardından değerlendirmeyi Bakanlığın sadece kendi kadrolarından görevlendireceği yetkililerin yapmaları. (Bk.M-12 1.Fıkra) “..Değerlendirme Kurulu; Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısının başkanlığında, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı, Kontrolörler Kurulu Başkanı ile Kontrolörler Kurulu Başkan Yardımcısından oluşur.”  
 
Aslında kuruluşları onlarca yıllık geçmişe sahip, -bazıları yarım yüzyıla yaklaşan- sektördeki meslek kuruluşlarının görüşlerine en çok ihtiyaç duyulan bu alanda dışlanmaları; bir turizmcinin yönettiği Bakanlığın,  “ Ağaca balta vurmuşlar, sapı bedenimden demiş” ata sözünü salt özlü biçimde doğrulamakla kalmıyor. Tepeden inmeci yönetim tarzını yeğleyen bir tutumun benimsendiğini gösteriyor. 
 
Yönetmelikte dikkat çeken ikinci değişiklik ise yazının başında değindiğimiz, Numan Kurtulmuş’un başlattığı yasakçı hamlenin tamamlandığını gösteriyor. 
 
Geçtiğimiz 31 Mayıs günü yürürlüğe giren son değişiklikten 6 ay önce Turizm Gazetesi’nde “Gastronomi Turizmi İşletmesi” başlıklı yazıda -https://www.turizmgazetesi.com/Article.aspx?Id=87252 - değinilen sakıncaların göz ardı edildiği ve ülkenin önemli sosyo-kültürel varlıkları arasında yer alan yiyecek-içecek sektörünün, az sayıda sermaye sahibinin insafına terk edildiğini göstermektedir. 
 
Yurtiçi ya da yurtdışında en az 5 işletmeyi –turizm bölgelerinde 3- bünyesinde bulunduran zincirlerin, “Gastronomi Turizmi İşletmesi” olarak tanımlanması, aslında bağımsız yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmeler adına geçmişte düzenlenen “Turizm İşletmesi Belgelerinin”, sadece bu sınıflamaya giren kuruluşlara verileceğinin yönetmelik hükmü haline getirilmesi, içki yasağında yeni bir “kırmızı bölge” uygulamasından başka bir şey değildir.
 
Yasakçılıktan rant üretmek dışında hiç bir kaygıları bulunmayan bir takım sözde turizmcilerin, Ankara’da aldıkları inisiyatifin onda birini dahi konu gündeme geldiğinden bu yana kamuoyu önünde üstlenmeyen sektör meslek kuruluşlarımızın, bu kaderci tutumlarını anlamak gerçekten çok güç.
 
Meslek Kuruluşları derken, arazi tahsislerini iyi değerlendirmenin sektörü temsile yeteceğini sanan, özellikle “Turizmi Geliştirme Fonu” nu kendilerinin yöneteceği düşüncesiyle, bir tür modern salma olan bu verginin mucidi Sayın Bakanı defalarca alkışlatan, bazı sözde sivil toplum yöneticilerinin aymazlıkları gerçekten şaşırtıcı.
 
Meslek örgütü yöneticiliği Ankara ilişkilerinin sıçrama tahtası haline dönüşürse, önce kurumlar yaralanır ama bu geçici bir durumdur. 
 
Ancak ilişkileri bu düzeye indirgeyenler ileride meslektaşlarının yüzlerine  bakabilirler mi, bilinmez.

 
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )