Yazar - FEHMİ KÖFTEOGLU
“Firmalara sağlanan destek ticari sır’dır açıklamayız.”
CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kültür ve Turizm Bakanı olarak atadığı Mehmet Ersoy’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine verilen yanıtta böyle deniyor.
Cumhurbaşkanı’nın onayı, bakanlığın uygulama ve esasları tebliği Resmi Gazete’de yayınlanmış bir uygulama ile yapılmış bir işlem nasıl ‘Sır’ olabilir.
Yasal işlem neden sır
Seyahat acentelerine yurtdışından uçakla getirdikleri turistler için uçak başına, kruvaziyer gemileri ile getirdikleri turistler için de kişi başına destek sağlanması, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 11/1/2016 tarihli ve 2016/8508 sayılı “Ülkemize Turist Getiren  ( A ) grubu seyahat Acentelerine Destek
 Sağlanması Hakkında Karar”ın, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 05.04.2016 tarihli  29675 sayılı Resmi Gazetede “ Ülkemize Turist Getiren  ( A ) grubu seyahat acentelerine Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ”in yürürlüğe girmesi ile yapıldı.
 
Yalnız bu uygulamadan yararlananlar değil kendileri kapsama alınmadığı için eleştirenlerin bile doğru bulduğu uygulamadan kimin ne kadar yararlandığının açıklanması  neden gizli olsun.
 
Uygulamadan  kimlerin ne kadar yararlandığını bilmek neden ‘Sır’ olsun.
 
Yavruvatan açıklıyor anavatanda sır
 
Aynı uygulamanın olduğu ‘Yavru vatan’ Kuzey Kıbrıs  Cumhuriyeti (KKTC)’de Resmi Gazete’de bütün ayrıntıları ile yayınlanıyor.
 
KKTC’nin turist getiren acentelerin adı, ünvanı, kimin nereden kaç turist getirdiği, getirilen turistler için ilgili yasada belirlenen Avro ve TL bazlı  sağlanan destek  ayrıntıları ile yayınlanıyor.
 
Aşağıda yer alan bilgiler KKTC Resmi Gazete’de yayınlandı.
 
2016 yılı için Tur Operatörlerine ödenen
         
Northern Travel Ltd. 82,153 kişi 9,316,420.00 Avro  
Akgünler Turizm Ltd. 40,756 kişi 4,414,638.75 Avro  
Akmina Turizm Ltd. 8,998 kişi 905,328.75 Avro  
         
2017 yılı için Tur Operatörlerine ödenen
         
Akgünler Turizm Ltd. 34,974 kişi 3,904,016.25 Avro  
Northern Travel Ltd. 36,456 kişi 3,848,501.25 Avro  
Akmina Turizm Ltd. 12,041 kişi 1,200,548.70 Avro  
         
Temmuz 2018 tarihine kadar Tur Operatörlerine ödenen
         
Northern Travel Ltd. 49,299 kişi 3,531,540.00 Avro  
Akgünler Turizm Ltd. 10,971 kişi 558,957.50 Avro  
Akmina Turizm Ltd. 3,182 kişi 168,117.50 Avro  
         

25.12 2018 tarihi itibariyle KKTC’de

hangi  acente ne kadar teşvik sağlandı

 
Acente Adı Teşvik Miktarı (€)    
Northern 116.269      
Maestro 16.515      
Akgünler 12.586      
Quartet 10.806      
Malyalı 8.752      
Travelplan 8.613      
Puzzle 6.913      
Wintersun 2.195      
Tursan 1.698      
Akmina 1.661      
Kyrenia  1.620      
Kösezade 1.584      
Pleasant 1.419      
Kaleidoskop 394      
Bon Voyage 390      
Side Tur 250      
Tursem 228      
Apex 180      
Axtra  159      
Demtur 87      
Belfapais 24      
All Year Cyprus 18      
Toplam 192.363      
         
KKTC’de TL ve Avro olarak  teşvik alan diğer  acenteler 
Acente adı Sağlanan katkı      
Akgünler Turizm 102,285.37 TL      
Akmina Travel 66,433.03 TL + 97.50 Avro  
All Year Cyprus 5,728.93 TL      
Bellapais Travel 1,632.76 TL      
MTS 21,018.93 TL      
Kösezade Turizm 6,391.48 TL      
Blue Line Travel 1,214.93 TL +39 Avro    
Bon Voyage Tourism 67,333.41 TL      
Cypriot Quarter Travel 27,89.77 TL+ 5.058 Avro    
Demtur Travel 1,226.45 TL      
Kaleidoskop Turizm 1,620.80 TL      
Northern Travel 87,62 TL      
Pleasant Tourism 5,178.13 TL +7,645.5 Avro  
Puzzle Travel 21,253.06 TL      
Side Turizm 578.55 TL      
 
Görüldüğü gibi yavru vatan KKTC’de uygulama bütün ayrıntıları ile açıklanıyor.
 
Peki aynı uygulama Anavatan Türkiye’de neden, nasıl ‘Sır’ oluyor.
 
Yararlanamayanlar bile destekledi
 
Sözkonusu karar ve süreç içinde uygulama alanı genişletilip dönemleri değiştirilen, kendisi ve zamanlaması doğru ve yerinde olduğu gibi, işlevini yerine getirmesi üzerine uygulamaya son verilmesi de yerinde ve doğrudur.
 
Zira destek kararı alındığında bu işi yapanlara destek olunması gerekiyordu olundu. 
 
Bu destek  yararlanmak için getirilen ölçütler; kararın alındığı yıldan öncesi getirilen turist sayısı, turistlerin getirildiği ülkeler, uçak tipi, havaalanları ile ilgili eleştiriler olmasına karşın, desteklerden yararlananlar yanında bundan yararlanamayanların eleştirilerine rağmen uygulama genel kamuoyu ve sektörde kabul gördü desteklendi.
 
Hangi firmaya ne kadar destek
 
 
Uygulamanın ilk yılı 2015’te 18 seyahat acentesine getirdikleri 914 bin turist karşılığında 84 milyon TL destek sağlandı.
 
Bu rakam 2016’da 89 acenteye getirdikleri 5.2 milyon turist karşılığında 561 milyon TL olarak gerçekleşti.
 
Seyahat acentelerine bu kapsamda sağlanan destek 2017’de zirve yaptı. Bakanlık 2017 yılında 101 seyahat acentesine getirdikleri 9.6 milyon turist karşılığında 1.4 milyar TL destek sağladı.
 
Bakanlık uygulamanın başladığı 2015 ile 2018 yılları arasında seyahat acentelerine uçak ve kruvaziyer gemileri ile getirdikleri toplam 17.4 milyon turist karşılığında 2.3 milyar TL destek sağladı.
 
Teşvik belgesi ve arazi tahsisi sır değil
 
Yatırım yapmak isteyen firma ilgili bakanlığı başvurup projesini sunduğunda  yasada öngörülen desteği alıyor., Bu destek verilirken yatırımcının adı, ünvanı, adresi, yatırımın yeri, türü, kapasitesi, kaç kişiye istihdam sağlayacağı yatırımın toplam değeri gibi ayrıntılara yer veriliyor
 
Benzer biçimde  orman ya da Hazine’ye ait arazi yatırımcıya tahsisi edildiğinde süresi, cirodan alınacak pay vb bütün yatırımlara yer verilirken turist getirenlere sağlanan desteğin kime  ne kadar teşvik verildiği neden gizli olsun.
 
Konunun soru önergesi ile meclise getirilmesine neden olanların bu konuyla ilgili yapacakları makul ve kabul edilebilir gerçekçi bir açıklamaları olması gerekir.
 
Açıklanamayacak bir şeyp mi var
 
Açıklama yapmamak  ‘Ticari sır’ ile izah edilemez.
 
Bu anlayış, yasa ile yapılmış bir işleme gölge düşürdüğü gibi akıllara acaba açıklanamayacak bir şey mi var sorusunu getiriyor.
 
Son söz 
 
Yasal bir işlem ‘Ticari Sır’ gerekçesiyle kuşkulu hale getirilmemeli,
 
Bakanlık uygulamadan yararlananları adları ve aldıkları miktarlar ile açıklamalıdır.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )