Yazarlar - ZEYNEL KAYINOVA
Değişim her iş sektöründe olduğu kadar konaklama işletmeleri için de önemli bir olgudur.
Çünkü değişim hayatın her yanında vardır ve hızla yaşanmaktadır. 
İnsanlar değişimin getirdiği yeni kavramlara göre yaşam planlarını yapmak, işletmelerde iş alanlarında kurallarını yeniden yazmak zorundadır.
 
Kısa zaman önce bilgi çağını yaşıyorduk tüm işlemler bilgi çağının hayatımıza soktuğu parametrelere göre yapılıyordu.
Uzun süreceğini tahmin ettiğimiz bilgi çağı kısa sürdü ve süratle dijital (internet) çağına geçildi.
Bilgi çağında konaklama işletmelerinde müşteri çalışan iletişimi fiziksel kavram (karşılıklı temas) üzerinden yapılıyordu. A
rtık iletişimde başarı dijital çağın ortaya koyduğu parametrelere göre yapılması gerekecektir.   
 
Kısaca dijital çağ denince dijital teknolojinin (akıllı cihazların) insan hayatı ile içi içe geçmesi durumu ve veri odaklı bire bir ilişkinin ön planda olduğu dönem olarak anlaşılmalıdır.
 
Konuyu konaklama işletmelerine getirecek olursak konaklama işletmeleri insan odaklı işletmelerdir. Hızla hayatımıza giren dijital cihazların ve bu cihazların ortaya koyduğu parametrelerin konaklama işletmesinde insan faktörünü (müşteri ve çalışanı) nasıl etkileyeceğinin analiz edilmesi faydalı görülmüştür.
 
Çünkü dijital çağ değişimine hızla ayak uyduran ve organizasyonunu bu parametrelere göre değiştiren organizasyonlar yol alacak, uyduramayanlar çağ gerisinde kalacaklardır (zarar edeceklerdir). 
 
Bu dönem dijitalin gerçek hayatın içine entegre olduğu bir dönemdir. Dijital teknoloji çağında (şimdiki zamanda) bilinmesi gereken en önemli parametre bu dönemde müşterinin yeniden tanımlanacağıdır. Bu dönemde müşteriler özellikle y ve z kuşağı ihtiyaç odaklı müşterilerden istek odaklı müşteriye dönüşecektir.
 
Yeni nesil çocuklar ise bebekliklerinde dijital teknoloji ile tanışacak ve bu teknoloji ile büyüyeceklerdir.
 
Dolayısıyla istek odaklı müşterinin temelini bunlar oluşturacaklardır. İsteklerin belirlenmesinde de işletme yönetimleri değil müşterilerin kendileri etkili olacaktır. Yani işletme  yönetimlerin eskiden söyledikleri "ne kadar ekmek o kadar köfte" sözü bu dönemde ortadan kalkacaktır.
 
Çünkü bu dönemin müşterilerinin piyasada özellikle ürün, konaklama işletmelerinde ürün ve hizmet ilişkisinin temelinde beklentileri yüksek olacaktır. Ve bu dönemin müşterileri isteklerini hak olarak görecekler ve isteklerini hemen elde etmeyi isteyeceklerdir. 
 
Bu dönemin anahtar kelimesi deneyim olacaktır ve düzen bu anahtar kelime üzerine kurulacaktır. Bu düzenin tüketicisini (müşterisini) anlamak çabası konaklama işletmelerine dışarıdan yük getirecektir.
 
Çünkü konaklama işletmelerinde bütün kurallar fiziksel deneyim üzerine kurulmuştur. Kurallarını dijital teknolojiye göre değiştirememiş konaklama işletmelerinde dijital teknoloji ile büyümüş ve müşteri profili yukarıda anlatılmış müşterinin memnun edilmesi zor olacaktır.
 
Çözüm olarak fiziksel (yüz yüze) iletişimi uygulayan işletmeler öğrenen organizasyonlar ile çalışanlarını dijital iletişime sıhhatli geçiş sağlayabilir. Burada hız faktörü işletmeleri etkileyecek en önemli faktör olacaktır.                                              
 
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )

 

 
 

Yazarlar - ZEYNEL KAYINOVA