Yazar - KAYHAN TANER ÖZEN
Yerel seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre Türkiye’nin iki büyük destinasyonu olan Antalya ve İstanbul’da belediye başkanlıkları el değiştirerek muhalefet belediyelerine geçti.
Elbette seçmeni yönetim değişikliğine iten ekonomi politikalarından sosyal politikalara kadar birçok faktör vardır. Mevcut belediyelerin turizm politikaları da seçmenlerin oy kararlarını vermelerinde etkili olmuştur.
2014 sonunda yaşanan uçak olayı ile Rusya turizm üzerinden Türkiye’yi cezalandırmış, akabinde Avrupa ile yaşanan politik gerginlikler yine faturayı Türk turizmine kesmiştir. Yaşanan gelir kaybı ile zaten getirisine göre az yatırım alan turizm altyapısı iyice yatırımsız kalmıştır.
 
Dünya’nın en büyük tatil turizmi destinasyonu olan Antalya bu dönemde turizm altyapısında fark yaratacak bir yatırım alamamıştır. Karayollarının yaptığı köprülü kavşaklar, güzergahı değişen ve tam olarak tamamlanamayan çevre yolu, yeni stadyum en görülen kamu yatırımları olmuş, Konyaaltı plajı 3 yıl süründükten sonra belediye tarafından yeni çehresine kavuşturulmuştur. 
 
Antalya turizmine, turistleri otellerinden çıkartıp kente ve diğer turizm merkezlerine ulaştırarak büyük katkı sağlayacak, metro gibi yeni bir ulaşım altyapısı sağlayacak proje gerçekleştirilememiştir. Antalya otoyol ağına bağlanamamıştır. Beklenen demiryolu projeleri hız kazanamamıştır. Liman işletmeciliği tarafında yeni bir yatırım yoktur. Yapılan yatırımlar özel sektörün yeni yatak, ticaret alanı ve yeme içme yatırımlarıdır. Bu yatırımlar da doğal olarak birinci önceliği turizm sektörünü geliştirmek değil, para kazanmak olan yatırımlardır.
 
İstanbul’da ise 7-8 yıl önce 75 bin civarında olan belgeli yatak sayısı büyüyen turizm ile 2017 yılına kadar aldığı yatırımlar ile 125 bin rakamlarına gelmiş fakat yatırım döneminin akabinde gelen turizm düşüşü ile sektör sıkıntıya girmiştir. Özellikle iş turizminde yaşanan düşüş kültür turizminin çeperi dışında kalan yatırımları verimsiz hale getirmiştir. 
 
Turizm sektörü özelinde büyük bir proje olmamakla beraber, turizmin olmazsa olmazı, ulaştırma alanında İstanbul’un ulaşım altyapısına ciddi kaynak aktarılmış olup projeler bir bir devreye girmektedir.
 
Yeni havalimanı, açılan metro hatları ulaşım alanında şehri olumlu yönde değiştirmiş olup turizme olumlu etkisi de önümüzdeki dönemde görülecektir.
 
Hiçbir iş, sektör geleceğine yatırım yapmadan yaşayamaz. Turizm de bu gerçekten istisna değildir. Turizm sektörünün beklediği yatırımların çoğunluğu ise büyükşehir belediyelerince yapılacak yatırımlardır.
 
Ulaşım ve çevre yatırımları turiste doğrudan dokunmaktadır.
 
Fakat gelişmiş kültür altyapısı ve spor eğlence gibi alanlarda düzenlenen aktiviteler gerçek anlamda bir destinasyon için fark yaratmaktadır. Paris’i, Londra’yı, Barselona’yı, Roma’yı farklı kılan budur.
 
İstanbul bu alanlarda tecrübelidir ve altyapısı sağlamdır. Sadece yeni bir ivmeye ve gelişim yatırımlarına ihtiyacı vardır. Eminiz ki yeni belediye yönetimi fark yaratmak için harekete geçecektir.
 
Antalya ve Dalaman’ın ise yatırımlar alanında işi daha zordur. Hem nüfusları az olduğu için gelirleri İstanbul’dan daha azdır hem de geniş bir coğrafyada büyük altyapı yatırımlarına ihtiyaçları vardır. Örneğin Antalya Havalimanını Gazipaşa’dan Finike’ye kadar bütün turizm merkezlerine bağlayacak, gerçek bir ihtiyaç olan, metro hattı ciddi bir yatırımdır. 300 km bu hat İstanbul’un toplam raylı sisteminden daha uzundur. Keza Dalaman Havalimanını Fethiye, Marmaris turizm merkezleri ve  Bodrum Havalimanı’na bağlayacak etkin bir raylı sistem de bu destinasyonda fark yaratacaktır. Fakat Muğla Büyükşehir Belediyesi için kolay bir proje değildir.
 
Gerçek şu ki Antalya ve Dalaman destinasyonlarının büyük projeler için hükümet desteğine ihtiyacı vardır. (Bu cümle ülkemizdeki klasik belediyecilik proje, yatırım yönetimi için geçerlidir. Dünya’da farklı iş yapış tarzları vardır ve ayrı bir yazıda ele alınacak konudur).
 
Öte yandan kültür ve aktiviteler alanında Antalya ve Muğla belediyelerinin yapabileceği çok şey vardır. Antalya kültür ve spor aktiviteleri için gerçek bir cennettir. Eylül ve Mayıs ayları arası Kuzey Avrupa’da, salon sporları hariç, spor için olumsuz bir iklime sahip iken Antalya ve Dalaman spor için en uygun zamanı vermektedir. Bu iki gözde destinasyonumuzun Dünya sporunda söz sahibi olması sadece etkin organizasyon işidir.
 
Geçmişte devre arasında futbolda yapılan organizasyonları göz önüne getirelim.
 
Üretkenliği azalan Batı sanatı için Anadolu müziğiyle, yaşam tarzıyla, yemeğiyle, sanatıyla, (geçmiş)mimarisiyle, doğasıyla bir çıkış alanı olacak kapasitededir. Yapılması gereken Batı ile Batı Anadolu’yu buluşturmaktır. Anadolu’nun geri kalanı ile bütünleşme sonra kendiliğinden gelecektir. İlk büyük adımı atacak olan ise Antalya Büyükşehir Belediyesidir. Beklentimiz bu yöndedir.
 
 
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )