Yazarlar - ZEYNEL KAYINOVA
Antalya yurt içi ve yurt dışında turizmde tanınan (popüler) bir şehirdir ama marka bir şehir değildir.
Antalya ilinin turizmde tanınmışlığının (popülaritesinin) yanında, tarihi, kültürü, iklimi, çevresi ve doğasıyla, doğal kaynakları ile büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel şehridir” sözünü her zaman doğru çıkarmış ve bu durumunu halen sürdürmektedir.                                                    Antalya ili marka il olmayı sağlayacak birçok parametrelere sahiptir. Bir önceki yazımda bu parametrelerin açıklaması yapılmıştır.
 
Antalya ilinin marka il olması durumunda markası turizm pazarlamasında değerli bir cevher gibi kullanılacak, ekonomik cazibesini artıracak katma değer olacaktır.
 
Markanın hedefi kitle turizmi olacaktır ve marka, Türkiyenin kitle turizmin merkezi olan Antalya ilinin rakiplerine karşı geleceğini kazanmasında önemli bir avantaj olacaktır.                                                                                                                                         
 
Antalya ilinin marka değerini artıracak parametrelerine Antalya ilinde kurulacak ulusal ve uluslararasına açık bir fuar merkezi (örneğin adı da WMITT/ Batı Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat fuarı olabilir)
 
Antalya ilinin marka bir şehir olarak tescillenmesinde çok önemli ve katma değeri çok yüksek bir parametre olabilir diye düşünüyorum.                                                                                                                           
Yerel yönetimlerde günün modasıdır "Marka Şehir" olmak sözü çok geçmektedir.
 
Aslında yerel yönetimler bir ilin marka il olma konusunun lokomotifidir. İldeki diğer kuruluşlar, üniversiteler, STK’lar lokomotifin islim vagonlarıdır.
 
Yaptığım araştırmada bu konu ile ilgili olarak bugüne kadar yerel yönetimlerin (başta valilik ve belediye başkanlığının) Antalya’nın marka bir şehir olması konusunda bir hazırlıklarının olmadığı saptanmıştır.
 
Lokomotif Antalyada stabildir, lokomotifi harekete geçirecek islim vagonları devreye girerek konuya ivme kazandırır ve bir başlangıç yapılabilir. İslim vagonları içinde başı çekecek kuruluşlar da pazarlamanın temeli olacak ve markanın asıl muhatabı turizm kuruluşları olmalıdır.
 
Antalya’nın mevcut valisi marka il konusunda çalışmaları olan tecrübeli bir kişidir. Marka muhatabının asıl unsuru turizm kuruluşları bu tecrübeden ivedilikle yararlanmalıdır.                                                                                                                             
Antalyanın marka olmasına önemli bir katma değer sağlayacak Antalya Turizm Fuarının yararını açıklayacak olursak, fuarlar ülkelerin ürün ve hizmetlerinin tanıtım, pazarlama ve satışlarının yapıldığı yerlerdir. Antalya kitle turizmi konusunda çok başarılı ve potansiyeli yüksek bir ildir.
 
Turizm Fuarının yararının bir il için ne olduğunu bir örnekle inceleyecek olursak turizm camiasının çok iyi tanıdığı ve marka sloganı “Capital of the New Europe” Yeni Avrupa’nın Başkenti olan ve dünya turizm endüstrisinin merkezi sayılan Berlin’in ITB uluslararası turizm fuarı ve borsasından bazı örnekler alınabilir.
 
Medyada her sene "ITB Berline Antalyadan büyük çıkarma" cümlelerini okuruz.
 
Bu yıl 53ncü yılını tamamlayan fuara her yıl en aşağı yüzden fazla ülke katılmaktadır.
 
Bu yılki verilere göre 180 ülke fuara katılmıştır. Ülkemizden de yüzün üzerinde otel, tur operatörü ve acente bu fuara katılmıştır. ITB fuar organizasyonu süresi 3-4 veya 4-5 gündür.
 
Bu günlerin sonunda Berlin’in maddi ve manevi kazançları yüksektir. Berlinin kazançların aynının Antalya ilinde olması neden olmasın.                                         
 
Yapılan literatür araştırmasında Antalya ilinde bir turizm fuarının kurulma çalışması konusunda ANFAŞ'ın bir faaliyeti olduğunu buldum ve umutlandım.
 
Yazıda paydaşlar olarak özellikle marka lokomotifleri ve marka islimlerinin bir toplantı yaptıkları ve fuarın 2020 yılında açılmasının planlandığı belirtiliyor.
 
Yazıda anladığım kadarıyla ciddi bir çalışmanın yapıldığı da anlaşılmaktadır.
 
Açılacak fuarın İstanbul EMITT fuarından daha büyük olacağı ve Antalyanın İsatanbuldan daha avantajlı olacağı belirtilmektir.                                                                                               
Turizm camiasına çok büyük marka değeri sağlayacak ve kitle turizmin merkezi olan Antalya İlinde bir Turizm Fuarı açmak hareketinin asıl muhatabı olan turizmcilerin bu hareketin gerçekleşmesini sağlamak işi öncelikli dış hedefi olmalıdır.     
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )

 

 
 

Yazarlar - ZEYNEL KAYINOVA