Yazar - SEHA AKSÜ
En sevdiğim balıklarından biri olan istavrit (trachuridae),  yüzeye yakın olarak yüzdüğünden amatör balıkçılar tarafından çapari ile oldukça kolay avlanır.
 
Özellikle Marmara bölgesinin en sevilen balıklarından biridir ve özellikle tavası çok lezzetlidir.
 
Ayıklanıp yıkanan istavritler mısır ununa bulanarak önceden sıvı yağ konularak ısıtılmış tavaya atılır ve çok kurumayacak şekilde kızartılır. Kızaran istavritler tek tek alınarak vizesiz Yunan Adaları, Norveç Fiyortları, Volga Turu, Maldivler, Sri Lanka, Baltık
Şehirleri turlarının üzerine nazikçe yerleştirilir. Biraz büyük olanları kurvaziyer gemisinin üstüne verevine yatırılır. Burası dolduktan sonra ikinci tava istavritler yine özenle Titatinic otelin, Lykia World otelinin, Club Paradisonun, Hilton Dalaman otelinin, Letonya ve
Nirvana otellerinin üzerine yine yağlarını çeksinler diye itina ile yerleştirilir.
 
Bu işlem için en iyi yağ çeken ve en temizce olan günlük gazete tercih edilir.
 
Zira diğerleri gazeteler kırılacak eşyaları sarmak,  ayakkabı boyarken yere sermek, sinekleri öldürmek,   kedi, köpekleri temizliğe alıştırmak,  boş baca deliklerini tıkamak, pilavı pişirdikten sonra demlenmesi için tencere ile kapağı arasına yerleştirmek,  kapıya çöp koyarken pis suların yere akmaması için kova altına serilmek,  mutfak dolaplarındaki raflara koymak,  kışlık, yazlık ayakkabılarınızı ya da çantalarınızı kaldırdığınızda içlerine koymak,  yağmurlu havalarda arabanın zeminine sermek,  çekirdekler için külah yapmak,  maçlarda veya sokaklarda mabadınız kirlenmesin ya da üşümesin diye üzerine oturmak,  camları parlatarak kurulamak,  badana, boya yaparken yerlere sermek,  perdesi olmayan camları kaplamak,   sırtınızı ya da göğsünüzü rüzgâra karşı korumak için gömleğinizle fanilanız arasına yerleştirmek,  çiçeklerin toprağını değiştirirken kullanmak,   uçurtmanıza kuyruk yapmak,  maçlarda ya da ulusal bayram gösterilerinde şapka yapmak,  kesekâğıdı yapmak,  mangalı tutuşturmak,  ayakkabıların çıkarıldığı bölüme ya da dairenizin kapısının önüne sermek,  çocuklar için gemi, uçak ve tuzluk yapabilmek,  ayakkabınız bol geldiğinde birkaç gazeteyi ayağınız biçiminde kesip pabucunuz içine koyabilirsiniz, (Ben küçükken aynı şeyi ayakkabım delindiğinde de yapardım), sallanan masaların sallanmasını engellemek,  dolmalık asma yaprağı kurutmak, buzdolabında sebze saklamak, maalesef üzücü bir tablo ama trafik kazalarında ölen kişilerin üzerine örtmek,  çanta mağazalarında bütün çantaların içini doldurmak,  öğrenci evlerinde masa örtüsü olmak, soba tutuşturmak, kuş kafesinin içine konmak, , tekel büfesinden alınan rakıyı saklamak,  baca temizlemede kullanmak, evde veya piknikte sacda yapılan gözlemelerin altına serilmek için gerekli görevleri ifa ederler.
 
Gazete; politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayındır.
 
REKLAM bir şeyi geniş yığınlara tanıtmak, beğendirmek ve böylece o şeyin daha çok talep edilip alınmasını, sağlamak için söz, yazı ve benzeri araçlarla yapılan her türlü TANITMA ÇABASIDIR.
 
İLAN açıkça bildirme, açıkça duyurma yani herhangi bir şeyin tanıtılması veya vasıflarını açıklamak için türlü vasıtalarla başkalarına ulaştırılması ve SATIŞIN SAĞLANMASI işlevidir.
 
Şimdi gelelim asıl konumuza;
 
2017 itibarı ile dünya turizm hareketine 1.320.000.000 kişi katılmaktadır. Dünya nüfusu ise 7.600.000.000 kişi ise bu durumda dünya nüfusunun turizme katılma oranı % 17.4 dür. Ülkemizde de 1.320.000 kişinin turizm hareketine katıldığını düşünsek, dünya turizm pazarında Türkiye’nin payı % 0.1 dir. Ülke nüfusunun turizme katılım oranı ise  %1.7 dir. İsterseniz bu sayılara itiraz edenler için rakamları ikiye katlayın (!).
 
Türkiye’de yayınlanan istatistikler kafayı karıştırmamalıdır. Zira sağlıklı bir veri tabanı bulunmamaktadır.
 
Seyahat edenler ile turizme katılanlar birbiri ile karıştırılmaktadır.
 
Tatillerinde yazlığına gidenler, köyüne gidenler, akraba ziyaretine gidenler turist olarak kabul edilemez.
 
Turist kabul edilebilmeleri için ayrı ayrıda olsa en az ulaştırma ve konaklama hizmeti talep etmeleri yani katma değer üretmeleri gerekir.
 
Şimdi birde Avrupa’da turistik talebin olduğu, yani turistik pazarın olduğu yerlere bakalım.
 
Başta Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya olmak üzere AB ülkeleri nüfuslarının ortalama % 75 i ağırlıkla yurt dışı olmak üzere turistik bir talep oluşturmaktadırlar.
 
Bu ülkelerde ürün tanıtımı ve satışı nasıl yapılır?
 
Seyahat acentelerinin fonksiyonu nedir?
 
Talebin yoğun olduğu pazarlarda acenteler bizim mahalledeki bakkal, kasap, manav, berber gibi esnaftırlar.
 
Bu tür mahalle esnaflarının en önemli özelliği kişiye özel hizmet verebilme imkanı ve yeteneğinden dolayı talebi yönlendirebilmektir.
 
Çok rahatlıkla “o sana yaramaz” diyerek; kişinin satın alma kararını yönlendirme yeteneğine sahiptir.
 
Turistik pazarlarda tur operatörleri en geç Noel tatili öncesi programlarını sonlandırırlar ve albenili basılı materyal ile ya seyahat acenteleri üzerinden ya da internet üzerinden bedava sipariş etmek yolu ile beğeniye sunarlar.
 
Zira ürünün oluşum kalemleri arasında kişi başı bir iletişim maliyeti de hesap edilmek zorundadır.
 
Bu maliyet tanıtım için ayrılan bütçenin, turistik ürünün satılabileceği tahmin edilen kişi sayısına bölünerek bulunur ve birim maliyete eklenir.
 
Ülkemizde turizm iletişimi hangi yolla sağlanmaktadır? Yukarıda da belirttiğimiz gibi reklam tanıtma çabası, ilan satışın sağlanması işlevidir.
 
Yazlı basın yolu ile yapılan reklam yok denecek kadar azdır. Piyasada belirli pazar payına sahip tur operatörlerinin gazeteler ile gerçekleştirdiği iletişim ilan karakterindedir.  Özendirmekten çok fiyat, tarih ve içerik belirterek ürününü ilan etmektedir.
 
Maalesef pazarın bu kadar küçük olmasına rağmen en pahalı ve yaşam süresi en az olan yöntem ile sağlanmaktadır. Yani günlük gazeteler…
 
Türkiye’nin en çok satan 10 yapraklı, yani yirmi sayfalı günlük gazetesinin bugünlerde ki kış sezonun da bile genellikle toplamda 4 sayfası turizm ilanları ile doludur. Bu gazetenin turizm için uyguladığı iç sayfalar ilan fiyatı renkli hafta içi 70.-TL hafta sonu 82.- TL /sütun santimdir.
 
Ana gazete ilan sayfalarında sayfa yüksekliği silme 52.5 cm, soldan sağa genişlik 32.4 cm dir. 9 sütuna bölünmüştür.
 
Yine en pahalı ulusal yayın yapan televizyonlarda turizm acenteleri 2017 de toplam 15.339 saniye reklam yayınlamışlardır. Reklam kuşakları içinde yayınlanan reklamlar spot reklam olarak adlandırılır. Televizyon reklamlarının temelini oluşturan en pahalı televizyon reklam türüdür.
 
Ayrıca tur operatörlerinin kendi ürününü satan acenteleri ile alenen rakip olması olayın başka bir yönüdür. Başka bir yazımızda konunun üzerinde duracağız.
 
Bu ülkede daha evvelki yıllarda  iç pazara yönelik yurt içi ve yurt dışı turistik hizmet üreten  kuruluşlar acaba bugün neden yok?
 
Girişimcileri, sahipleri halen hayatta! Onlara sorabilirsiniz?
 
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )