Yazar - FEHMİ KÖFTEOGLU 
     
Öyle şeyler var ki bunu yapmak akıl işi değil, bu durumda o işi yapmak deliliktir.
 
Ama o işler de yapılması gerekiyorsa, o zaman deli olmak, delilik yapmak gerekir, bu durumda deli olmaya, delilik yapmaya gereksinim vardır.
 
Türkiye Sözlü Turizm Tarihi işi bir ‘Delilik’tir. 
 
Bunu yapanlar da ‘Deli’dir.!!!


 
 
 
 
Yazar - NEDİM TÜRKMEN
 
 
Terör nedeniyle, Türkiye'nin güvenli ülke konumunu kaybetmesi; son 3 yıldır turizm sektörüne büyük acılar çektirmiştir.
 
Geçen yılın ortalarından başlayan hareketlenme, 2018 yılı İle beraber tekrar eski günlere dönüleceği İşaretlerini vermeye başladı.
Hükümet, turizm sektörünün kazandığı ivmeyi daha da hızlandırmak için; 2018/11651 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı yayımladı.

 
 
 
 
Yazar - BAHATTİN YÜCEL
 
 
12 Eylül darbecileri güvenlik kaygısının ardına saklanan her yönetimin yaptığı gibi,  anlamsız yasaklarla ülkeyi yönetmeye çalışıyorlardı.
 
Bizim şirketten araç kiralayan herkesin kimlik bilgilerinin listelenerek, her gün en geç saat 19:00 da Gayrettepe’ye imza karşılığı teslimi istenmişti.

 
 
 
 
Yazar - KANAT ATKAYA
 
 
Antalya Tekirova'dakİ Kleopatra Koyu veya yörede yaşayanların andığı adla Mehmetali Bükü, cennetten kopup memlekete eklemlenmiş bir doğa güzelliği...

 
 
 
 
Yazarlar - CÜNEYT ERTÜRK
 
 
05.12.2017 tarihinde yayımlanan 7061 sayılı kanun ve bunun akabinde çıkan 04.05.2018 tarihinde yayımlanan yönetmelik uyarınca turizm yatırımlarına yönelik kamu arazi tahsislerinde süre uzatılmasına yönelik mevzuat kapsamında; uygulamada çıkabilecek sorunlar ve bunlar hakkında , ilgili Bakanlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar göz önüne alındığında, tahsis sahibi işletmelerin dikkat etmesi  gereken hususlar ve  yorumlarımız  aşağıda yer almaktadır.

 
 
 
 
 
Yazar - BAHATTİN YÜCEL
 
  
Türkiye;  Cumhuriyet tarihinin 1950 yılından sonraki en önemli seçimine hızla yaklaşıyor. Çekişmeli geçen kampanya sürecinde; partilerin söylemlerindeki farklılıkların seçmenin ilgisini çektiğine hiç kuşku yok.
 
Sandıklardan çıkacak oyların ilk sıralarını paylaşmaları beklenen üç partinin;- AKP, CHP ve İYİ Partinin-  bildirgeleri geçtiğimiz Mayıs ayının son günlerinde peş peşe kamuoyuna açıklandı.


 
 
 
Yazar - YAVUZ ATAÇ
 
 
Mahalleden çocukluk arkadaşları olduğunu anlatan kocaman göbekli, gözlüklü bir beyefendi, o zamanki lakabı sıçandı diye söylerken kıs kıs gülüyor.
 
Sıçan mıçan ama turizm sektöründe çok önemli bir pozisyona gelmiş olduğu gerçek. Çünkü beş yıldızlı bir otelimizde “Direttore generale” yani bir genel müdür kartviziti ile dolaşıyor, artık bunun altına düşmez.

 
 
 
 
 
 
Yazar - SUAT ÇAĞLAYAN
 
 
AKP, seçimlerden sonra -eğer ömrü yeterse- kamunun yeniden yapılandırması başlığıyla bakanlıklarda önemli değişiklikler yapmayı planlıyormuş.
 
Bu bağlamda Kültür ve Turizm Bakanlıkları yeniden ayrılacak, Kültür Bakanlığı bakanlık olmaktan çıkarılarak ya bir "başkanlık" ya da "genel müdürlük"halinde Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlanacakmış.

 
 
  
 
Yazar - BAHATTİN YÜCEL
 
Anlaşılan  AKP seçimlerden once Kültür ve Turizm Bakanlığını ortadan kaldırmaya karar vermiş.
 
Her ne kadar adı tam konmamış olsa da; Başkanlık sistemine geçiş sürecinde zorunlu yeniden yapılanmanın bir parçası olmalı, eskilerin deyişleriyle bu tasarruf.
 
Henüz kesinleşmese  de  ilk bilgiler;  Tanıtma’nın Dışişleri, Kültür’ün Milli Eğitim geriye kalan birimlerin ise Ekonomi Bakanlıkları arasında paylaştırılacağı yönünde.

 
 
 
 
 
Yazar- FEHMİ KÖFTEOGLU
 
 
Başlık gazete haberciliğinin kuralı 5N, 1 K kısaltmasının açılımıdır
 
Bu sözcüklerden;
 
NE ile konu,
 
NEDEN/ NİÇİN ile,Amaç
 
NASIL ile, Yöntem
 
NEREDE ile,Mekan / yer
 
NE ZAMAN ile,Süre /süreç
 
KİM ile, İlgili / sorumlu kişi sorularının yanıtı aranır.
 
Haberde bunların yanıtı olmalıdır

 
 
 
 

Yazar - Fehmi KÖFTEOĞLU
 
 
Turizmde büyüyen yetişmiş eleman açığından, fiyat düşüklüğünün neden olduğu gelir azalmasının yol açtığı finansman sıkıntısına kadar bir dizi sorun var.
 
Türkiye’de turizmin lokomotifi olan konaklama kesiminde çok iyi tesisler var.

 
 
 
 
Yazar - BAHATTİN YÜCEL
 
 
 
Türkiye; Cumhuriyetin ilan edildiği  29 Ekim 1923 gününden bu yana, tarihinin en kritik eşiğinden geçmeye hazırlanıyor.
 
Çokdeğil 2,5 yıl once ülkedeki seçmenlerin yarısının oyuyla iktidara gelen bir partinin Meclis’teki çoğunluğuna ve  %  51’i aşan seçmen desteğiyle göreve gelen Cumhurbaşkanının karizmatik gücüne karşın, Türkiye’nin erken seçime götürülmesi, olağan bir gelişme sayılamaz.

 
 
 
 

Yazar - İBRAHİM ARAT

 
Çoğu insan Kaşmir’i bir kumaş ya da halı türü olarak bilirken, bir bölge olarak bilen insan sayısı çok azdır.
 
Ancak, az bilinen yerlere seyahat etmeyi tercih edenler için Kaşmir, seyahat edilmesi gereken bölgeler listesinde en başlarda yer alır.
 
Dünya üzerinde ne kadar güzel yer varsa,  orası her zaman çevre ülkeler arasında paylaşılamamış ve kanayan bir yara haline gelmiştir.

 
 
 
 
 
 
Yazar - TUNAY AKOĞLU
 
 
Turizm endüstrisinde ‘tourist carrying capacity’ diye tanınan bir deyim vardır. Bu terim bir yöre, bölge veya ülkenin taşıyabileceği optimum turist sayısını belirler; çeşitli metodlarla ölçülür, saptanır ve irdelenir. 
 
Ancak, dünyanın pek çok yerinde uygulanan, ne pahasına olursa olsun turist çekme politikaları  bunu pek onumsamazlar ve dikkate almazlar veya dikkate almayı istemezler. Durum vahimleşip , örneğin  bir yöre veya kent artan turist akınları altında ezilmeye, yıpranmaya uğrayıp , paralize olma noktasına  gelince  kısıtlayıcı önlemleri düşünmeye başlar. Çok kez bu önlemler turizm nedeni ile boğulma, özellikle çevresel yönden yıpranıp yok olma tehlikesine düşen yerlerde acil bir durum kazanır.

 
 
 
 
  
Yazar : Fehmi KÖFTEOĞLU
 
  
Açık adı TİK olan (Turizm İstişare Kurulu)’nun amaç ve hedefleri güzel. Ama bunlar ‘Kağıt üzerinde’dir. Keşke öyle olmasa, ama ne yazık ki öyle. Zira, oluşumda yer alanların ‘Bilinçaltı’ndaki hedef ve amaçları farklıdır.
 
Bu fikrin ortaya çıkışından başlayıp protokolün imzalandığı güne kadar olduğu gibi ‘Projede’ yer alan herkesin bundan sonrası için de kendine göre bir amacı, bilinçaltında farklı bir hedefi var.

  
 
 
 
Yazar - BAHATTİN YÜCEL
 
 
Turizm sektörü; son yıllarda yaşadığı kayıplardan kurtulmak umuduyla yeni bir sezona girmeye başlarken, birden bire TBMM’de alınan bir kararla kendisini seçim ortamında buluverdi.
 
Gündemin bu denli hızla değiştiği ve farklılaştığı başka bir ülke var mıdır, bilinmez?
 
Ancak –izninizle-  bu kez gündemin dışına çıkmak, kişisel olarak çok etkilendiğim üzücü bir konudan, turizm dışı bir gelişmeden söz etmek istiyorum.

 
 
 
 
 
 
Yazar - FARUK ŞEN
 
 
Türkiye’nin seçim atmosferine girdiği bu günlerde ekonomi gündemden oldukça düşmüş durumda. Olumsuz gelişmeler artıyor. Bunun nedenlerini göz atmakta yarar var.

 
 
 
 
Yazar - BAHATTİN YÜCEL

TÜRSAB’ın geçmiş yönetiminin üyelerinin genel çıkarlarını savunmak yerine, bir takım ticari ilişkiler içine girmesinin sakıncalarını savunanların, ne denli haklı oldukları her geçen gün belirginleşiyor.

Birbirleriyle içiçe geçmiş ticari bağlarının izleri silinmeye çalışılan şirketler, tek bir kişinin uzaktan kumandasıyla yönetilen, güçsüz bırakılmış TÜRSAV Vakfı, geçmiş yönetimde doğrudan yer alan ya da dışarıdan destek veren, kişiliksiz haksız rekabet kurgulayıcıları, TÜRSAB’ı içinde bulunduğu bu çıkmaza elbirliğiyle soktularının farkedildiğini elbette anlayacaklar.

 
   
 
Yazar - YAVUZ ATAÇ 

Memlekettebüyük çoğunluğun “mevzubahis vatansa gerisi teferruattırsözüne” siz sakın bakmayın. Çünkü insanlarımızın birçoğunun duruşunu hep ‘politik bakış açısı’ belirlemiştir. Ama nedense turizm sektörünün hariç?..

Örneğin bugüne kadar sektörden hiç kimsenin, seçim tarihinin 3 Kasım 2019 dan 24 Haziran 2018’e çekilmesinin turizm açısından iyi oldu diye söylediğini duymadım. Kimbilir? BelkideAdalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yandaşı olarak anılmak istemiyor...

 
  
  
 
Yazar - BAHATTİN YÜCEL 

Türsab’ta seçimlerin üzerinden haftalar geçtiği halde sular bir türlü durulmuyor.

Bu süreçte yaşananlar, bir yanıyla bu mesleğe yıllarını verenler için son derece hüzün verici, diğer yanıyla Türkiye’nin son döneminde yaygınlaşan kurumsal deformasyonun turizm sektörüne yansımaları.

İlk belirlemeler; Genel Kurulun Ulusoy yönetimini ibra etmeyerek ne denli sağduyulu davrandığını gösteriyor.

Öyle gelişmeler var ki, akıl ve mantıkla, meslek etiği ile açıklanması olanaksız.

 
 
 
  
Yazar - SÜHA UYAR

Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) 63.toplantısı bu yıl Nisan ayının 12 ve 13’ünde Paraguay’da yapıldı. Ana temanın “Turizm Sektöründe Kadın Gücü” olan toplantının ev sahipliğini Paraguay Cumhuriyeti Turizm Bakanı Bayan Marcela Bacigalupo yaparken DTÖ Genel Sekreteri Pololikashvili, iki moderatör ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nden iki temsilci olmak üzere toplamda altı erkeğin katıldığı toplantıya panelist olarak beşi kadın Turizm Bakanı 23 ülkenin üst düzey kadın temsilcileri katıldı. Toplantının ilerleyen dakikalarında turizm sektöründe kadın erkek eşitliğinin olması gerekliliğinin altı önemle çizilirken seminerden bazı önemli notlar şöyle:

 
 
 
  
 
Yazar - BAHATTİN YÜCEL
 
Son dönemde nasıl ve nereden geldi bilmiyorum ama “Turizm” de iktidarın gündemine girdi.
 
Gün geçmiyor ki, Bakanımız Sayın Kurtulmuş ya da son zamanlarda sektöre ilgisi birden bire artan Dış İşleri Bakanı Çavuşoğlu, 2018 sezonuna ilişkin iyimser tahminlerini açıklamasınlar.