Turizm Haber 201710201246Diğer sektörlere göre daha az maliyetle daha çok istihdam yaratan sektörün bu özelliğinin işsizliğe çözüm arayışında dikkate alması isteniyor

Türkiye gibi birçok ülkenin en önemli sorunlarından biri olan işsizlik sorununa en hızlı çözümün turizm ile sağlanacağı belirtiliyor.

Turizm, diğer sektörlere göre daha az maliyet ve daha kısa sürede daha çok istihdam olanağı yaratıyor.Kamu yönetiminin artan işsizliğin azaltılmasında sektörün bu özelliğinin dikkate alması isteniyor.

Dünyada istihdam edilen 2 milyar 989 milyon kişinin yüzde 8.9'u olan 266 milyon kişi turizmde çalışıyor.

Türkiye’de turizme yönelik doğrudan ve dolaylı çalışan sayısı 2014’te 2 milyon 130 bin iken, 2015’te 2 milyon 210 bin iken, 2016 turizmin tarihinin en ağır krizini yaşaması nedeniyle 2 yılda 400 bine yakın istihdam kaybı yaşandı.

İşsizlikte olumlu katkısı olan turizm sektörü, bu açıdan da 2018 yılına daha iyimser bakıyor.

Bazı ülkelerde turizm sektörünün toplam istihdamdaki payı (%)

Avusturya ..............14
Yunanistan............ 10
İspanya................. ...9
İsviçre....................... 8
Türkiye..................... 8
Almanya................... 7

Konuyla ilgili Dr. Ali Topçubaşı’nın yazısı için tıklayın http://www.turizmgazetesi.com/article.aspx?id=85118

 

 


 

( t u r i z m g a z e t e s i . c o m )

 

 

 


Reklam:

asientours 150