Turizm Haber 201710201243Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i ziyaret eden Turizm Yatırımcıları Derneği heyeti, hazırladıkları kısa, orta ve uzun vadeli alınacak önlemler ve taleplerini içeren bir dosya sundu

Kısa adı TTYD olan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’i ziyaret etti.

TTYD Başkanı Oya Narin başkanlığında Bakan Şimşek’i ziyaret eden heyet, hazırladıkları raporu bakana sundu.TTYD Başkanı Oya narin, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada sektörün önemli sorunlar yaşamaya devam ettiğini belirterek, “Bugün dileğimiz, Türk turizminin geçmişte yaşadığı sorunları tekrar yaşamayacak dirence kavuşturulması ve ülke sathında 12 aya yayılan sürdürülebilir turizm olgusuna ulaşmasını sağlayacak bir “turizmde dönüşüm” planının uygulanması için devletimizle el ele vermektir ” dedi.

Bakan Şimşek’e verilen raporda şu taleplerde bulunuldu :

• kısa vadede sektörün vergi, istihdam ve yatırım süreçlerinde desteklenmesi,
• Orta ve uzun vadede ise sektörde yapısal dönüşümü sağlayacak bir Turizm Master Planı oluşturulması.

Kısa vadeli destek tedbirler olarak da
• Sektöre yönelik 20 milyar TL’lik ilave KGF limiti oluşturulması
• Turizm sektörünün ihracatçılara sağlanan tüm desteklerden yararlandırılması
• Turizmciye ana girdi kalemlerini vergisiz ithal ederek kullanma imkanı sağlanması
• Orta ve uzun vadeli, düşük faizli Eximbank kredisi imkânı
• İstihdam teşviklerinin turizm sektörüne özel 2 yıl daha uzatılması ve kış sezonunda iş akdinin devamını sağlayacak istihdam desteklerinin oluşturulması

 

 


 

( t u r i z m g a z e t e s i . c o m )

 

 

 


Reklam:

asientours 150