Turizm Haber 201710201182Antalya Lara'daki Concorde Resort Otel'de yapılan 7. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde katılımcılarla keypad sisitemi üzerinden yapılan anket ile sektörün nabzı tutuldu....

7. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nde anında elektronik anket yöntemiyle sektörün nabzı tutuldu.

Yaşanan son gelişmelerin sektördeki yansımaları da yanıtlara yansıdı. Sektör temsilcileri, en önemli sorun olarak da dış politika sorununu ve turizmin bir devlet politikası olarak benimsenmemesini gösterdiler.Çıkan sonuçlara göre 2017’den umutlu olunduğu dikkat çeken sektörde, dolulukların 2016 yılına göre %15 arttığı gelirin ise %10 ve üzerinde arttığı görüşünün ağır bastığı gözlendi.

Anket sonuçlarına göre katılımcıların %48'i 2018 yılında euro kurunun 5.00 - 5.20 TL, %33'ü ise 4.80 - 5.00 TL arasında olacağı kanaatinde.

Katılımcıların %36'sı 2018 yılı için Avrupa pazarının %10 ve üzeri artacağını düşünürken düşeceğini düşünenler %1 ile yok denilecek kadar azınlıkta.

işte 2017 yılı ile ilgii değerlendirmeler ve 2018 ile ilgili tahmin, değerlendirme ve öngörüler


Soru Verilen yanıt oranı (%)
2017 yılı doluluklarınız 2016 yılına göre nasıl değişti?
Yüzde 15 ve üzeri arttı 48
Yüzde 10 arttı 21
Yüzde 5 arttı 13
Aynı kaldı 8
Yüzde 10 ve üzeri azaldı 8
Yüzde 5 azaldı 3

2017 yılı gelirleriniz 2016 yılına göre nasıl değişti?

Yüzde 10 ve üzeri arttı 46
Yüzde 5 arttı 20
Yüzde 10 ve üzeri azaldı 16
Aynı kaldı 11
Yüzde 5 azaldı 6

2017 yılı giderleriniz 2016 yılına göre nasıl değişti?

Yüzde 15 ve üzeri arttı 33
Yüzde 10 arttı 30
Yüzde 5 arttı 25
Yüzde 5 ve üzeri azaldı 7
Aynı kaldı 6

2017 yılında Türk turizmini etkileyen en önemli sorun sizce hangisidir?

Dış politika - 61
Bölgemizdeki siyasi gelişmeler 17
Terör ve güvenlik endişesi 10
İç politika 6
İmaj ve tanıtım 5

2018 yılında Türk turizmi için en önemli risk hangisidir?

Bölgemizdeki siyasi gelişmeler 57
Düşen fiyatlar 13
kalifiye personel sıkıntısı 13
Enflasyon artışı 8
güvenlik endişesi 8
Rakip destinasyonlar 1

2018 yılı için Avrupa pazarı hakkında ne düşünüyorsunuz?

2017 yılına göre göre yüzde 10 ve üzeri artar 38
2017 yılına göre göre yüzde 10 artar 36
2017 yılına göre göre yüzde 5 artar 18
2017 yılı ile aynı olur 7
2017 yılına göre düşer 1

2018 yılı için işletmenizde ekonomik beklentiniz nasıl olacak?

2017 yılından daha iyi olacak 86
2017 yılının özelliklerini taşıyacak 9
2017 yılından daha kötü olacak 5

2018 yılı için ortalama Euro kuru tahmininiz nedir?

5.00 – 5.20 arası 47
4.80 – 5.00 arası 33
5.20 ve üzeri 15
4.60 – 4.80 arası 5
4.60 ve altı 1

Kredi kullanımınız ne oldu?

Yeniden yapılandırdık 40
Kredi kullanmayacağım 28
Yeni bir kredi aldım 18
Kredi bulmakta zorlandık 8
Kredi kullanımını azalttık 6

Geleceğin Türk turizminde sizce önce neye ihtiyaç var?

Turizmin devlet politikası olmasına 46
Yeni bir bakış açısına 13
Eski Pazarları geri kazanmaya 7
Yeni pazarlara 5
Eski fiyatlara ulaşmaya 2

İç Pazar kontenjanınızı 2/17 yılında artırdınız mı?

Yüzde 15 ve üstü artırdık 30
Yüzde 10 artırdık 27
2016 ile aynı kaldı 15
Yüzde 5 artırdık 15
Azalttık 14

 

 


 

( t u r i z m g a z e t e s i . c o m )

 

 

 


Reklam:

asientours 150