Turizm Haber 20171020115550 kişilik kadro tahsis edilen HAK, İslami koşullara göre çalışan işletmeleri denetleyip sertifika verecek

İşletmelerin çalışmalarını İslami kurullara göre denetleyip belgelendirecek, kısa adı HAK olan Helal Akreditasyon Kurumu ile ilgili yasa onaylandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı, HAK yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yasaya göre bundan böyle helal belgesi ile çalıştığını söyleyen işletmeler HAK'ın denetiminden geçecek.


HAK'ın kuruluş görev ve yetkileri şöyle:- Türkiye'de helal akreditasyon verme yetkisine sahip tek kurumdur.

- Türkiye ve yurt dışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına helal akreditasyon hizmeti sunmak, helal akreditasyonu ile ilgili kıstas ve tedbirleri belirlemek ve bunları uygulamak

- Faaliyet alanı kapsamında uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve örgütleri nezdinde Türkiye'yi temsil etmek, bunlara üye olmak, yönetimlerinde görev almak veya bu kuruluşların merkezi olarak hizmet vermek, ikili veya çok taraflı karşılıklı tanıma anlaşmalarını imzalamak, akreditasyon kuruluşları veya akrediyasyon kuruluşu olmayan ülkelerdeki helal akreditasyon ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak, iş birliği geliştirmek.

- Helal akreditasyon konusunda her türlü bilimsel ve teknik incelemeyi gerçekleştirmek

- Kurum faaliyetlerinin icrası için hizmt almak, taşınır ve taşınmaz satın almak, yaptırmak, satın almak, kiralamak

- Kurum, diğer helal uygunluk kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetleri icra edemez, verdikleri hizmetleri veremez, bir helal uygunluk değerlendirme kuruluşunda hissedar olamaz ve bu kuruluşlara danışmanlık hizmeti veremez.

KONUYLA İLGİLİ YORUM İÇİN http://turizmgazetesi.com/Duyuru.aspx?id=84772

 

 


 

( t u r i z m g a z e t e s i . c o m )

 

 

 


Reklam:

asientours 150