Turizm Haber 201710201078CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 2020 yılına kadar büyük kongrelerin kaybedildiği, yeni talep gelmediği, OHAL nedeniyle de sigorta şirketlerinin tutumu sonucu Türkiye'nin 2.5 milyar dolar kaybettiğini söyledi...
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, kongre turizmindeki durumu sorduBudak önergesinde, OHAL nedeniyle yayınlanan seyahat uyarıları ve sigorta şirketlerinin tutumu sonucu 2.5 milyar dolarlık kongre turizminin “sıfır” düzeyine geldiğini söyledi.

2020 yılına kadar büyük kongrelerin tamamının kaybedildiği, Türkiye’ye yönelik yeni hiçbir talep gelmediği, ayrıca sigorta şirketlerinin de OHAL nedeniyle Türkiye’yi büyük çaplı organizasyonlarda kapsam dışı bıraktığını belirten Budak, “Bu tablo; Türkiye’ye 2.5 milyar dolar düzeyinde gelir sağlayan kongre turizminin, OHAL nedeniyle ağır bir darbe yediğini ortaya koymaktadır. ‘OHAL altında bir Türkiye ‘imajıyla; Türkiye için stratejik sektör olan turizmin bir arada götürülmesi, hem kongre turizmi hem de Avrupa pazarında yaşanılan kayıpların telafisi mümkün görünmemektedir” dedi.

Sigorta şirketlerinin tutumu

Kongre turizmi iptalleri ile ilgili Bakanlığınız bir inceleme yapıp yapmadığı ve hangi sonuçlara ulaşıldığı konusunda bilgi isteyen Budak, “2016-2020 dönemi için daha önce planlanan kaç kongre iptal edilmiştir? 2017-2020 döneminde Türkiye’de düzenlenecek uluslararası kongre var mıdır? Bunlar hangileridir ve ne zaman, hangi şehirlerde düzenlenecektir?” diye sordu.
Budak şöyle devam etti:
“Türkiye’ye yönelik seyahat uyarıları yapan ülkelerle ilgili olarak Bakanlığınız hangi tarihlerde girişimde bulunmuş ve ne yanıt almıştır? Benzer şekilde sigorta şirketleri ile ilgili bir görüşme yapılmış mıdır?
Bakanlığınız, ‘OHAL altında bir Türkiye imajı’nı turizm için bir sorun olarak görmekte midir? OHAL’in turizme maliyeti ile ilgili bir inceleme yaptıracak mısınız? Milyarlarca dolarlık kayıp ve binlerce turizm emekçisini işsiz bırakan sürecin durdurulması için Bakanlığınız, ne zaman harekete geçecektir?”

 

 


 

( t u r i z m g a z e t e s i . c o m )

 

 

 


Reklam:

asientours 150