Turizm Haber 201710201070Turizm eski bakanı Bahattin Yücel, panelin açılışında yaptığı konuşmada Marmaris yurtiçi ve yurtdışı pazarda son dönemde gösterdiği gelişmenin sevindirici olduğunu söyledi...

Marmaris Belediyesi’nin bölgeyi iç pazarda daha etkili destinasyon haline getirmek amacıyla düzenlediği panele, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, kısa adı TAVK olan Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı Başkanı Prof. Dr Faruk Şen, Gazeteci Yazgülü Aldoğan ve Mehmet Tezkan ile kısa adı GETOB olan Güney Ege Turistik Otelciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu katıldı.

Ali Acar: Bölgeye ilgi artıyor bunu geliştireceğizMarmaris’in yerli müşteri için de cazip bir destinasyon haline getirilmesi yolunda bugüne kadar yapılanlar ile bundan sonra yapılacakların değerlendirildiği panelde yapılan konuşmaları değerlendiren Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar; panelde farklı açılardan bakan çok önemli bilgiler edindiklerini dile getirirken, ilk ele alacakları konunun; niteliksiz hizmet üretiminin hızla önüne geçilmesi olacağını açıkladı.

Yetişmiş nitelikli işgücü, ürün ve hizmet kalitesi için Belediye olarak bir dizi çalışma başlatacaklarını dile getiren Acar, Marmaris'te çıtanın yükselmesine paralel olarak, Bölgeye ilginin de yükseldiğini bunu devam ettirmek zorunda olduklarını söyledi.


Bahattin Yücel: Marmaris'te sevindirici gelişmeler var

Paneli yöneten Turizm Eski Bakanı Bahattin Yücel gerek kapasite gerekse ulaşım anlamında Türkiye'nin rekabet gücünün yeterli olduğunun altını çizerek, turizmde sorunun siyasal kaynaklı olduğunu vurguladı. Hiçbir ekonomik etkinliğin ülkenin iç dinamiklerini dikkate almadan sürdürülebilir olamayacağını belirten Yücel, Marmaris'te son dönem yaşanan gelişimin sevindirici olduğunu, bu konuda Marmaris Belediyesi'nin başarısını kutladığını söyledi.

Prof. Dr. Faruk Şen : Tu
TAVAK Başkanı Prof. Dr Faruk Şen konuşmasında; yurtdışında özellikle AB ülkelerinde yaşayan Türkler açısından konuyu değerlendirerek, bu grubun Marmaris turizmi için de önemli bir hedef kitle olduğuna dikkat çekti.

Türkiye dışında yaşayanların; toplam nüfusun %9'unu oluşturduklarını, her yıl 2,7 milyon Avrupalı Türk'ün ülkemizde tatillerini geçirdiğini ve yaklaşık 3,1 milyon Euro harcama yaptıklarını, bu miktarın yabancı turistlere oranla iki kat daha fazla gelir sağladığının altını çizdi. Şen; bu sayıyı arttırmada en büyük engellerden birinin uçak seferlerinin azlığı olduğunu belirtti.

Türkiye'de hala 'turizm ekonomisi' kavramının oluşmadığını ve bu konuda veribankasının kurulmasına ve araştırmalara şiddetle ihtiyaç olduğunu vurguladı. Turizm’in ülke ekonomisindeki yerinin önemine dikkat çekerek, 54 sektörü ilgilendiren büyük bir sektör olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.

GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu: Birçok destinasyonla rekabet edebiliriz

GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise yaptığı konuşmada; ulusal ve bölgesel tanıtım bütçelerinin arttırılması gerektiğini, hala etkin bir tanıtım stratejimizin bulunmayışının büyük kayıp olduğunu açıkladı. Destinasyon tanıtımı için Bakanlığın bütçe aktarmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtirken, turizmde toparlanmanın 2020 yılı itibariyle başlayacağını öngördüklerini anlattı.

Marmaris'te çok ciddi düşüşler yaşanmadığını da anlatan Bülbülüoğlu; ortalama 184 gün olan sezonun %90 dolulukla geçtiğini açıkladı. İlçedeki 75.000 yatak kapasitesinin 45.000'inin nitelikli ve bir çok destinasyonla rekabet edebilir seviyelerde olduğunu da sözlerine ekledi.

Yazgülü Aldoğan:

Panel konuşmacılarından Posta Gazetesi Yazarı Yazgülü Aldoğan, son dönemde yaptığı yurtdışı gezilerinden verdiği örneklerle ülkemizdeki durumu karşılaştırdı. Özellikle hizmet kalitesinin ve standartların altını çizen Aldoğan, yapılaşmanın bizim destinasyonlarımızın temel sorunlarından biri olduğunu da ekleyerek, kendisinin bu nedenlerle fırsat buldukça yurtdışında tatili tercih edenlerden olduğunu anlattı.

Türkiye'nin yurtdışında çok iyi tanınıp bilindiğini, bu nedenle daha birkaç yıl öncesine kadar tatil beldelerimizin yabancı turistlerle dolup taştığını, sorunun tanıtımdan çok güvenlik ve toplumsal davranış biçimlerimizden kaynaklandığını belirtti. Yaşanan uluslararası siyasi gelişmelerin yanı sıra yurtdışındaki güvensiz ülke imajımızın, Türkiye'de tatil yapmayı seven, gelmek isteyen binlerce ziyaretçiyi bu yıl başka destinasyonları tercih etmek zorunda bıraktığını, dile getirdi.

Mehmet Tezkan: Yabancılar güvenlik sorunu görüyor

Milliyet Gazetesi Yazarı Mehmet Tezkan da konuşmasına yurtiçi ve yurtdışı siyasal durum değerlendirmesiyle başladı. Sınır politikalarımızın yabancı turistin güven kaybında en büyük etken olduğunu açıkladı.

Güvenlik sorunu çözülmedikçe, turizmin toparlanmasının uzayacağını dile getirdi.

Oturumu yöneten Yücel son olarak konuşmacılardan, ileriye dönük yapılması gerekenler konusunda önerilerini sorduğunda;

-Hizmet ve ürün kalitesinde uluslararası standartların sağlanması, yeme-içme kalitesinin oluşturulması,
- En az harcama ile maksimum sonuç alacak hedef odaklı tanıtım çalışmalarının yapılması,
-Araştırmalara, veri değerlendirmelerine önem verilmesi,
- Sezon dışı için yeni ürünler oluşturulması,
-Marmaris'e özel markalar yaratılması,
-Yerel mutfak geliştirilmeli, işletmelerde gerekli düzenlemelerin yapılması,
-Hedef kitleye yönelik etkinliklerin planlanması ile verimlilik sağlanması
-Ulaşım, özellikle uçak konusunda çözümler üretilmesi, öncelikli ele alınması gereken konular olarak gösterildi.

Oturum sonunda değerlendirme yapan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar; panelde farklı açılardan bakan çok önemli bilgiler edindiklerini dile getirirken, ilk ele alacakları konunun; niteliksiz hizmet üretiminin hızla önüne geçilmesi olacağını açıkladı.

Yetişmiş nitelikli işgücü, ürün ve hizmet kalitesi için Belediye olarak bir dizi çalışma başlatacaklarını dile getiren Acar, Marmaris'te çıtanın yükselmesine paralel olarak, Bölgeye ilginin de yükseldiğini bunu devam ettirmek zorunda olduklarını söyledi.

 

 


 

( t u r i z m g a z e t e s i . c o m )

 

 

 


Reklam:

asientours 150