Net Holding tarafından devralınarak birleşen Net Turizm, paylarının artık borsada işlem görmeyeceği açıklandı...
Borsa istanbul AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Paltformu'nda yer alan açıklamasında "Borsamızca Net Holding tarafından devralınarak birleşen Net Turizm ile ilgili olarak, Net Turizm ortaklarına verilecek Net Holding paylarının dağıtım tarihinde, Net Turizm'in borsa kotunda bulunan paylarının

kottan çıkarılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Net Holdingin bugünkü özel durum açıklaması ile ilan edilen 20 Ekim'de Net Turizm paylarının borsa kotundan çıkarılmış olacağı belirtilerek, buna bağlı olarak da Net Turizm paylarının yarından itibaren işlem görmeyeceği bildirildi.

 

 


 

( t u r i z m g a z e t e s i . c o m )

 

 

 


Reklam:

asientours 150