Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir trilyon dolarlık "Bir Kuşak, Bir Yol" projesinin geçtiği Türkiye'ye, turizm alanında da işbirliğini hızlandıracağı belirtiliyor.
 
“Yüzyılın projesi” olarak tanımlanan Çin’in “Bir Yol Bir Kuşak” poresinin Türkiye ile Çin arasında birçok alanda olduğu gibi turizmde de yeni yatırımları beraberinde getirileceği belirtiliyor.
 
Projenin Türkiye geneli ve turizme olası yansımaları konusunda şu değerlendirmeler yapılıyor:
 
"Çin devletinin hedefi turizm alanında işbirliği arttırmalı ve kapsamı genişletmeli. Ba kapsamda turizme destek haftaları ve tanıtım ayları düzenlemeli; ortaklaşa şekilde rekabet gücü yüksek olan uluslararası turist güzergahları ve İpek Yolu özellikleri taşıyan ürünler meydana getirmeli; Kuşak ve Yol üzerindeki ülkeler için turist vizesine başvuru yapmayı daha elverişli hale getirmeliyiz. 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu kruvaziyer turizmi programı üzerine işbirliği sağlamalıyız. Kuşak ve Yol üzerindeki ülkeler arasında spor etkinlikleri yürütmeli ve ülkeleri büyük uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapma tekliflerinde desteklemeliyiz." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )