Troia yılı İcra Komitesi Üyesi ve projeyi ilk gündeme getiren Armağan Aydeğer, projenin ortaya çıkışından bugünlere gelişi ve hedeflerini turizmgazetesi'ne anlattı. Aydeger, Troia başarısı üzerine Afrodisias yılı, Mezopotamya yılı gibi girişimler olduğunu söyledi...
 
Armağan Aydeğer'den
 -  Troia uluslararası alanda kullanabildiğimiz  ortak  dil  konuşabildiğimiz  bir konu. Buradan hareketle “Troia herkesindir ama bizim ülkemizdedir” anlayışı ile çalıştık.
 
- Troia Yılı ile Çanakkale  yatırımcıların ilgi alanına girdi. Çanakkale’de etkinlik kültürü oluştu. Bunu sürdürülebilir hale getirmek için WisitLondon ve Barcelona örneklerine benzer kurumsal bir oluşuma gideceğiz.
 
- Troia Destanı’nın beslediği kolektif ruh, Çanakkale Savaşı’nda ve milli bağımsızlık mücadelesinde olduğu gibi Anadolu tarihinin farklı dönemlerinde karşımıza çıkıyor. Troia projesi elimizdeki bu varlığın nasıl değerlendirilebileceği fikrinden yola çıkılarak gerçekleşti.
 
 
Son yıllarda aralarında İstanbul’un AB Kültür Başkenti’ ilanı dahil çok sayıda uluslararası ve ulusal proje gündeme geldi.
 
Bunlardan kimileri kısmi de olsa başarılı oldu kimileri adları ve ortaya atıldıklarındaki iddialı sonucu vermedi kimileri de başarısız oldu.
 
Buna karşılık ilk ortaya atıldığında gerektiği kadar önemsenmeyen ama kısa sürede Türkiye’nin son yıllarda uluslararası alandaki en önemli tanıtım aracı işlevi gören Troia projesi kendi alanında birçok ilki de gerçekleştirdi.
 
 
Yerel bir proje olarak başlayıp uluslararası alanda bir kültür ve turizm projesi haline gelen Troia yılı İcra Komitesi Üyesi ve projeyi ilk gündeme getiren Armağan Aydeğer, projenin ortaya çıkışı gelişimi ve geldiği aşama ile bundan sonraki hedeflerini turizmgazetesi’ne anlattı.
 
- Yerel ölçekte başlayıp kısa sürede uluslararası çapta yürütülen Troya projesi nasıl doğdu?
 
Aydeğer : Proje 2015 yılında  turizm yılı açılış töreni vesilesi ile sayın valiyi ziyaretimizde gündeme geldi. Bu fikir de şuna dayanıyordu.
 
Çıkış noktamız şuydu: Troia, 20 yıl önce UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine girdi.
 
Troia, Büyük İskender’den Julius Sezar’a, Fatih Sultan Mehmet’ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar uzanan,  dünyaya yön veren, tarihin seyrini değiştiren herkese ilham vermiş bir destandır.
 
Troia’nın İlyada ve Odesa destanı dünyanın birçok ülkesinin temel eğitim müfredatında yer alıyor.
 
Troia Destanı’nın beslediği kolektif ruh, Çanakkale Savaşı’nda ve
milli bağımsızlık mücadelesinde olduğu gibi Anadolu tarihinin farklı dönemlerinde tekrar tekrar karşımıza çıkıyor.
 
Elimizdeki bu varlığı değerlendirmek gerektiği fikrinden yola çıkıldı.
 
Bu da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, 2018 yılını resmi olarak Troia yılı ilan etmesiyle somutlaştı.
 
Troia’nın binlerce yıl öteden gelen ve dünyaca bilinen ilhamı ile birlikte, Troia’nın dünyanın yedi kıtasına yayılmış olan uluslararası bilinirliğinin stratetjik bir iletişim aracı olarak konumlandırılması amaçlandı.
 
Troia uluslararası alanda kullanabildiğimiz  ortak  dil  konuşabildiğimiz  bir konu. Buradan hareketle “Troia herkesindir ama bizim ülkemizdedir” anlayışı ile çalıştık.
 
- Bu saydıklarınız 10 yıl önce  de 50 yıl önce de vardı. Bunların şimdi bu şekilde değerlendirilmesini sağlayan ne oldu?
 
Aydeğer : Burası önemli. Troia ile ilgili saydığımız bu değerler dünyanın  birçok yerinde bilinirken Troia’nın  olduğu topraklarnda ülkemizde bu  özellikleri pek  bilinmiyordu. Troia dünyada çok bilinen bizde ise fazla bilinmeyen bir şeydi. Biz işe buradan yola çıktık.
 
Sanki başka bir medeniyetin parçası gibi bakılıyor oysa bizim kökümüz tarihimiz
 
Biz işin bu tarafını öne çıkardık.
 
Öte yandan dünyada turizm anlayışı değişiyor. Günümüzde turizm için tek başıan güneş kum deniz ya da tarihi eser varlığı arkeoloji kültürel miras gibi her biri çok önemli varlıkların olması yetmiyor. Elinizde bir hikaye ve bu hikayeye dayandıracağınız bununla uyumlu etkinlikler olması gerekir.
 
Troia’da bizim yaptığımız bu oldu.
 
- Neler yaptınız nasıl yaptınız?
 
- Aydeğer : Bunun için çok şey yaptık. Bunlardan biri de Troia’dan Anadolu’ya Tarihin İzinde Sürüyoruz” sloganıyla 24-25 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz “Kale Çanakkale Bisiklet Festivali”ydi. 5 bine yakın bisikletçi katıldı.
 
Troia proıjesi vesilesiyle bölgedeki alt ve üst yapı çalışmalar yapıldı yapılmaya devam ediyor. Antik merkezlerin yolu çevresi yapılıyor, köyler turizme adapte ediliyor. Yürüyüş yolu kültür rotası çıkarıldı.
 
St Paul incil’de geçen rotasından hareketle Likya yolu gibi Troya yolu oluşturuluyor
 
Dünyanın çeşitli yerlerinde Troia konulu konferanslar düzenleniyor.
 
Bu  çalışmalardaki başarıları kolektif çalışma ile gerçekleştirdik. Bunun için siyasileri bürokrasiyi yerel güçleri, muhtarları. İş dünyasını, sektörün bütün kesimlerini ve halkla bire bir ilişkiye girdik.  Herkesi ortak  noktada buluşturduk. Bu çalışmada sağlanan güç birliği başka projelern için de örnek alınacak bir model oldu.
 
Öyle ki Troia’daki başarı üzerine şimdi Afrodisias yılı, Mezopotamya yılı yapalım deniyor.
 
- Troia her bakımdan başarılı bir proje. Projenin kazanımlarını taşıyacağınız bir alan yeni bir girişim var mı?
 
- Aydeğer : Troia vesilesi ile Çanakkale’de  etkinlik kültürü oluştu. Bunu sürdürülebilir hale getirmek için kurumsal bir oluşuma gideceğiz. Projenin yeni hedefi başarıyı kurumsal bir yapıya dönüştürmektir.
 
- Bunu ne ile nasıl yapacaksınız?
 
- Aydeğer : Bir süreden beri bunun fikri altyapısını oluşturmak için çalışmalarda yer alan kesimlerle konuşuyoruz. Bunun için de İngiltere  WisitLondon gibi Barcelona gibi örnekleri inceliyoruz. Bu kapsamda Çanakkale Turizm Tanıtım AŞ’yi oluşturma çalışmaları sürüyor. Bunun için çeşitli kurum kuruluş ve firmalarla görüşüyoruz.
 
Troya sürecinde Çanakkale  yatırımcıların ilgi alanına girdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )