Korona virüs salgını kamunun devreye girerek her alanda ağırlığını koyma koyması sürecini hızlandırdı.
 
Kamunun ağırlığını koyduğu alanlardan birinin de turizm olduğu belirtiliyor.
 
Kısa adı OECD olan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ile IMF’nin iki ayrı raporunda artan kamuculuğun önümüzdeki dönemde değir alanlarda olduğu gibi turizmde de artacağı belirtiliyor.
 
IMF’nin Mali İzleme Raporu’nun önden yayımlanan İyileşme İçin Kamusal Yatırım başlıklı, 2. bölümünde (Public Investment For the Recovery, Fisal Monitor October 2020) koronavirüs salgınının neden olduğu belirsizlik ve güvensizlik ortamında üye ülkelerin hükümetlerine kamu yatırımlarını artırarak, milyonlarca yeni iş yaratma ve ekonomik iyileşme umutlarını canlandırma çağrısında bulundu.
 
Söz konusu raporda özellikle altyapı yatırımlarına ve altyapı bakım çalışmalarına yapılacak harcamalardan sakınılmaması gereği vurgulanıyor.
 
Türkiye’nin de üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)’nin yayımladığı (The Covid-19 crisis and state ownership in the economy June 2020) başlıklı çalışmada da koronavirüs salgınının neden olduğu kriz sırasında kamu mülkiyetinin yaygınlaşmasının normal karşılanması gerektiğini belirtiliyor.
 
Özellikle turizm, hizmetler, havayolu taşımacılığı sektörlerinin salgından özellikle etkilendiği hatırlatılarak ekonominin çökmesinin önlenmesi ve iyileşmeye destek kapsamında sıkıntıdaki şirketlerin kamu mülkiyetine geçirilmesi uygulamalarının yaygınlaşacağı belirtiliyor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(t u r i z m g a z e t e s i. c o m)