Türkiye genelinde 16 milyon 254 bin çalışanın sadece 1 milyon 859 bini sendika üyesi İşçinin yüzde 90'ı örgütsüz. Turizmde çalışanların yalnız% 4.4 sendikalı, bunlardan toplusözleşmeden yararlananların oranı ise yüzde 1.6
 
Turizm, diğer işkollarına göre en çok istihdam yaratan sektör. Ancak turizm işkolunun geneli, özellikle işkolunun lokomotifi olan konaklama alanında çalışanlar örgütlü değil.
 
Türkiye genelinde bütün işkollarının ortalama yüzde 10’u sendikalı iken bu odan turizmde yüzde 4.4  
Bunu göre turizm, çalışanlardan sendikalı olma oranı en az olan işkolu
 
İşkollarına göre toplu iş sözleşmesi kapsamında da turizm en alt sırada. turizm çalışanların yalnız yüzde 1,6’ı toplu iş sözleşmesi kapsamında.
 
Kısa adı DİSK olan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun Araştırma Dairesi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan Sendikalaşma Araştırması yayınlandı.
 
Araştırmaya göre Türkiye genelinde çalışan işçilerin yüzde 90’ı sendikasız. Turizm ise sendikalı çalışan sayısının en az olduğu işkolu.
 
İşkollarına göre sendikalaşma: 
 
Disk-Ar raporuna göre turizm, İnşaat ve büro işkolu en düşük sendikalaşma oranına sahip işkolları.
 
Turizm işkolunda işçilerin yüzde 98,4’ü toplu iş sözleşmesi kapsamı dışındadır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )