Alev Coşkun, Bülent Akarcalı, Abdülkadir Ateş ve Bahattin Yücel görev yaptıkları dönemde sektörü ve bakanlığın durumunu anlattı...
 
Turizm Tarihi Platformu tarafından düzenlenen sözlü tarih görüşmelerine “Turizm Bakanları Sözlü Tarih Grup Görüşmesi” ile devam edildi. 
 
İstanbul’da Sultanahmet’teki The And Otel’de yapılan toplantıya geçmiş dönemlerde Turizm ve Tanıtma, Kültür ve Turizm ve Turizm bakanlığı görevlerinde bulunmuş Dr. Alev Coşkun, Bahattin Yücel, Prof. Dr. Abdülkadir Ateş ve Bülent Akarcalı katıldı. 

Turizm eski bakanlarından Bahattin Yücel’in moderatörlüğünde yürütülen görüşmeye Turizm Tarihi Platformu İcra Kurulu üyeleri Fehmi Köfteoğlu ile Prof. Dr Nazmi Kozak da katıldı. 
Eski bakanlar kendi dönemlerinde bakanlığın uygulamalarını, karşılaştıkları sorunlara karşı tutundukları tavrı ve bakanlığın kamu yönetimi ve özel sektör ile ilişkilerini anlattılar.
 
 
 
Alev Coşkun:
 
Dünya Bankası Başkanı McNamara GATAP’ı onayladı
 
1977-1979 yılları arasında CHP Hükümeti’nde Turizm ve Tanıtma Bakanlığı görevinde bulunan Dr. Alev Coşkun, kendi döneminde Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi (GATAP)’ın yaşama geçirilmesi ile ilgili olarak bilgilerini paylaşırken, dönemin Dünya Bankası Başkanı Robert McNamara’nın Türk turizminin geliştirilmesindeki önemini ve Türkiye’ye ve Antalya’ya yaptığı ziyarette yaşananları anlattı. Kendi bakanlığından önce Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi’nin hazırlandığını, ancak planının altyapı ile ilgili çalışmalarının yeterli parasal desteğin olmaması dolayısıyla yaşama geçirilemediğini anlatan Dr. Coşkun McNamara’nın ülkeye yaptığı ziyaret sırasında kendisinin iyi bir şekilde ağırlanarak proje için gereken desteğin alındığını söyledi.
 
 
Bülent Akarcalı:
 
Arazi tahsis devirleri üzerinden büyük kârlar ediliyordu 
 
1991 yılında Anavatan Partisi milletvekili olarak Turizm Bakanlığı görevine atanan Bülent Akarcalı da, kendi bakanlığı döneminden önce yapılmış ancak yatırım yapılmayan arazi tahsisleri ile ilgili yaşadığı olayları anlattı. Akarcalı, arazi tahsislerini alan yatırımcıların buralara tesis yapmak yerine başkalarına belirli kârlar karşılığında devrettiklerini gördüklerini ve bu nedenle de o dönemde pek çok tahsisi iptal ettiklerini söyledi.
 
 
Abdülkadir Ateş:
 
Turizm eğitimi için TUREM 4’ten 12’ye çıkarıldı
 
Doğru yol Partisi (DYP) ile Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) koalisyon hükümeti  döneminde, 1991-1994 yılları arasında Turizm Bakanlığı görevinde bulunan Prof. Dr. Abdülkadir Ateş de bakanlığı süresinde turizmin çeşitlendirilmesi, turizm pazarının genişletilmesi ve eğitilmiş insangücü ihtiyacının giderilmesi amacıyla Turizm Eğitim Merkezlerinin (TUREM) sayısının ve niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarını anlattı. Ateş, bakanlığı döneminde TUREM’lerin sayısını dörtten 12’ye çıkardıklarını söyledi.
 
 
Bahattin Yücel :
 
Meslek örgütleri güçlendirilip yetkilendirilmeli
 
DYP-CHP koalisyon hükümetinde Turizm Bakanlığı görevinde bulunan Bahattin Yücel, görevde iken sektör meslek örgütlerinin daha etkili hale gelmesi gerektiğini, bakanlıkta olan yetkilerin meslek kuruluşların devrini savunduğunu, böyle bir düzenleme yapıldığında turizm bakanlığına gerek kalmayacağını belirterek, bu görüşün zaman içinde daha da da önem kazandığını belirterek bugün de aynı görüşte olduğunu söyledi. 
 
Dört bakanın değerlendirmelerinin tamamı Turizm Tarihi’nde yayımlanacak
 
Turizm Tarihi Platformu çalışmaları devam edecek
 
Turizm Tarihi Platformu grup görüşmelerinin önümüzdeki haftalarda devam edecek. 2 Mart 2019 tarihinde Antalya’da Her şey Dahil Uygulamalarını konu alan bir grup görüşmesinin yanı sıra, İstanbul’daki Turizm Bakanları Toplantısına katılamayan eski Turizm Bakanları ile Ankara’da ayrı bir görüşme yapılacak. 
 
Turizm Tarihi Platformu hakkında ayrıntılı bilgi için http://www.turkiyeturizmtarihi.org/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )