İran'ın 'Bizden çalınan parayla alındı' diyerek Onur Air üzerinde hak talep ettiği davalarda ilk karar çıktı. Tahran'ın açtığı dava reddedildi....

 
 
Onur Air'ı İran'da idam mahkûmu Babek Zencani ve adamlarının İran Petrol Bakanlığı'ndan 'dolandırdıkları' paralarla aldıkları iddiasıyla Tahran'ın açtığı dava reddedildi, Onur Air'in diğer ticari tasarruflarına onay verildi 
Hürriyet Gazetesi’nden Dinçer Gökçe’nin haberine göre Babek Zencani ve iki ortağı İran'da tutuklu yargılandıkları davada 2 yıl önce idam cezası aldı. Iran, söz konusu yargılama ile eşzamanlı olarak çeşitli ülkelerde de bir dizi dava açtı.
 
Açılan davaların özünü, Zencani'nin doğrudan kendi adına veya adamları üzerinden aldığı şirketlerin, Iran Petrol Bakanlığı'na ait paralar ile alındığı; dolayısı ile söz konusu şirketlerin İran'a ait olduğu iddiası oluşturuyor. Bu doğrultuda Iran, Zencani'nin ortağı Mehdi Şems'in hissedarı olduğu Onur Air ile bağlı bulunduğu Ten Tour Turizm AŞ'ye karşı da 2015 yılında istanbul Adliyesi ve Bakırköy Adliyesinde 4 dava açtı. Yapılan yargılamalar sonrası davalardan bir kısmı için birleştirme kararı verilerek dava sayısı ikiye düşürüldü.
 
 
 
 

 
Nihai karar
 
İkisi de Bakırköy Adliyesine görülen davaların biri sonuçlanırken, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Onur Air'e karşı Ağustos 2015'te açılan ilk davarım gerekçeli kararını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Hem davacı hem de davalı tarafların sunduğu deliller ve yaptığı savunmalar sonrasmda önce şirket hisselerinin üçüncü kişilere devrine tedbir koyan ardından da 15 Aralık 2016'da bu tedbiri kaldıran mahkeme, 1.5 yıl sonra davaya ilişkin nihai kararını verdi.
 
10 Mayıs tarihli gerekçeli kararda, Iran tarafının davası ret edilirken, genel kurula katılım için usulüne uygun tebligat yapıldığı kaydedildi. Mahkeme, davacı tarafın katılması halinde de oy oranı gereği sonucun değişmeyeceğini kaydetti.
 
Kararda şirketin 2012-14 dönemini kapsayan 3 yıllık dönemde zararının arttığı, sermaye artırımına da bu nedenle gidildiği de belirtilirken ayrıca, "Ön alım hakkı zaten geçerli değil" hükmü de yer aldı. Mahkemenin bu kararını, Iran tarafının temyiz hakkı var. Karara ilişkin taraf avukatlarından ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Dava dosyasmda yer alan bilgilere göre İran tarafı Onur Air'e karşı açtığı davada şirketin 24 Nisan 2015'teki genel kurulunda, 3'üncü kişiye hisse devri için ortağın izninin alınmasını şart koşan maddede değişikliğe gidildiğini belirterek, bunun iptalini istedi. Ayrıca Onur Air ve Ten Tour'da hisse devrine engel olmak için mahkemeden tedbir talep etti. İran tarafının mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde öne sürülen gerekçeler şöyle sıralandı; "24 Nisan'daki genel kurul için usule uygun tebligat yapılmadı. Ortakların izni alınmadan Onur Air ve Ten Tour AŞ hisseleri satılmak istendi. Şirket hissesinin satışında ön alım hakkı tanınmadı. Hissenin 3'üncü kişilere satışında, ortakların iznini gerektiren maddede değişikliğe gidildi. Anılan genel kurulda alman kararlar iptal edilsin ve yok hükmünde olduğu tespit edilsin."
 
Ruhsat iptal edilecekti
 
Davalı konumundaki Onur Air adına dosyaya sunulan savunmada ise öncelikli olarak Mehdi Şems adına dava açma yetkisinin bulunmadığı kaydedildi. Savunma dilekçesinde, Zencani'nin ortağı Şems ile Şems'in Türkiye'deki yeddi emini Kudret Tuncel'in, düzenledikleri vekaletname ile hisse alım-satım yetkisini Zencani'ye verdikleri kaydedildi.
 
Ten Tour AŞ ve Onur Air 3 yıldır finansal darboğazdaydı.
 
Savunma dilekçesinde ayrıca "Davayı açmak için 3 aylık hak düşürücü süre geçti. Genel kurula katılım için kayıtlı adreslere davet yazılar gönderildi.
 
Sermaye artırımı bu darboğazı aşmak için yapıldı. Genel Kurul kararları, ilgili kamu kurumunun talebine uygun yapıldı. Aksi halde, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ruhsat iptaline gidebilirdi" denildi.
 
İkinci dava sürüyor
 
Onur Air dışnda bir diğer dava da eşzamanlı olarak, 4 Ağustos 2015 günü, Ten Tour Turizm AŞ'ye karşı açıldı. Bakırköy 7. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen dava da, Ten Tour'un 24 Nisan 2015 tarihinde yapılan genel kurulunda alman sermaye artırımı kararının iptali yönünde. İptali istenen karar, şirketin sermayesinin 30 milyon TL'den 78 milyon 150 bin TL'ye çıkarılması oldu. Anılan davada ayrıca, Mehdi Şems ile Kudret Tuncel arasında imzalanan yeddi eminlik sözleşmesine dayalı olarak, Tuncel'e ait görünen hisselerin gerçekte Şems'e ait olduğu iddiası da ele alınıyor.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )