Murat Ersoy, daha önce kurdukları Kuzey Irak'taki Zagrosjet'in, ortağı olduğu Tektur Turizm'e açtığı icra davası ile ilgili yaptığı açıklamada usule aykırı ihtiyati haciz kararının yapılan itiraz üzerine kaldırıldığı söyledi....
Merkezi Kuzey Irak Erbil’de bulunan Zagrosjet’in Atlasglobal’in sahibi Murat Ersoy hakkında 50 milyarlık icra talebinde bulunduğuna ilişkin haber üzerine Murat Ersoy yazılı  bir açıklama yaptı.
Açıklamada Uluslararası Tahkim Mahkemesi (ICC )'ye yapılan başvuru üzerine mahkemenin karşı tarafın Atlasglobal’e yaklaşık 10 Milyon dolar ödemesine karar verdiği belirtiliyor
 
Açıklamada şöyle deniyor:
 
“Kuzey Irak’tan gelen icra” başlıklı yazı içeriğinde yer alan ve gerçek olmayan ifadeler nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
 
Gazete haberi, maalesef gerçeğin ve vakaların küçük bir kesitine değinmekte, ama en can alıcı ve vahamet arz eden kısmı konusunda sessiz kalmaktadır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, söz konusu dava, taraflar arasında yaşanmış olan hukuki süreçlerden sadece biri olup, yapılan itiraz üzerine herhangi bir hukuki dayanağı bulunmayan ihtiyati haciz kararı kaldırılmıştır.
 
Tarafımızca tahkim şartı nedeniyle ilk adımda Zagrosjet’in diğer hissedarı Saman Sabir Mustafa aleyhine İsviçre'de bulunan ICC Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne başvurulmuş ve yargılama sonucunda da karşı tarafın ortaklık sözleşmesine aykırı davrandığı ve Atlasglobal’e yaklaşık 10 Milyon USD ödemek zorunda olduğu mahkeme kararıyla da kesinleşmiştir. Bununla birlikte Zagrosjet’in diğer hissedarı olan Saman Sabir Mustafa, ICC Uluslararası Tahkim Mahkemesi kararına riayet etmemekte ısrarcı davranmaktadır. 
 
Aynı zamanda usule aykırı bir şekilde verilen ihtiyati haciz kararına karşı yapılan itirazlar üzerine söz konusu ihtiyati haciz kararı ortadan kaldırılmıştır. 
 
Şirketimiz faaliyetlerini hiçbir aksaklık olmadan sürdürmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )