AKTOB Başkanı Dr. Erkan Yağcı, erken rezervasyon tartışmalarını turizmgazetesi'ne değerlendirirken fiyatlardaki düşüşün aynı hızla yükselmediğini söyledi...

 


 
Erken rezervasyon uygulamasının dönemleri ve buna ilişkin yapılan indirim oranları tartışılırken kısa adı AKTOB olan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Dr. Erkan Yağcı, konunu ve son dönemdeki gelişmeleri turizmgazetesi’ne değerlendirdi.
 
Fiyatların bu alanda da arz talep ilişkisine göre belirlendiğini söyleyen Yağcı,Türkiye’nin turizmde 2017’de yaşadığı toparlanma ve 2018’e yönelik iç ve dış pazarda satışlardaki artışın erken rezervasyon ile gerçekleştiğini bunun da sevindirici olduğunu söyledi.       
 
Bu yılın yaz aylarına yönelik iç ve dış pazarda satışlarda yüzde 50’ye yakın artış olduğunu söyleyen Yağcı, özellikle İngiltere pazarındaki artışın beklenenin üzerinde gerçekleştiğini belirten AKTOB Başkanı şunları söyledi:
 
“Erken rezervasyon oranı Almanya pazarı açısından çok daha farklı bir anlam ifade ediyor.
 
Özellikle son 2 yıldır düşüş yaşadığımız pazarın 2018 yılında büyümeye geçip geçmeyeceği merak konusuydu.
Almanya sonuçta hem Türkiye’nin hem de Antalya’nın 1. kaynak pazarı konumundadır.
 
Rusya pazarına gelince, 2017 yılının Rusya pazarında turist sayısı bakımından en iyi yıl olması, 2018 yılına daha umutlu bakmamıza neden oldu.
 
Konaklama sektörü hem 2016 hem 2017 yılında sektörün hızlı dönüş yapması noktasında fiyatlarından ve gelirlerinden ciddi ödünler verdi.
 
Bu, sürdürülebilir bir durum değildi.
 
Bu gerçekler çerçevesinde 2018 yılının Rusya ile beraber Avrupa’nın da ciddi oranda büyüme göstermesi ve buna ilaveten iç pazardaki büyümenin de sürmesi sektörün gelişimi ve geleceği için umut verici bir durumdur.
 
Talebin canlanması elbette fiyatların 2014 seviyesine gelmesine katkı sağlayacaktır.
 
Sektörün olabildiği kadar yakın zamanda 2014 yılındaki fabrika ayarlarına geri dönmesi gerekir.
 
Bu noktada şunu söylemek gerekir: Burada da belirleyici olan arz-taleptir
 
Ama fiyatlardaki sert düşüş, yükselişte de aynı hızla olmuyor. Fiyatı hizmet kalitesi ile birlikte değerlendirmek gerekir.
İç pazar konusuna gelince, öncelikle biz turizmin milli bir sektör olduğunu söylüyoruz
 
Bu anlayışla turizmdeki başarımızı sadece yabancı turist sayısını sayarak değil, aynı şekilde kendi vatandaşımızın tatil yapmasına olanak sağlayarak gerçekleştiriyoruz.
 
Dolayısı iç turizme belli bir kontenjan ayırmak işletmeye göre değişse de bu bir prensip haline gelmiş.

 

 

 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )