Türk Parası Kıymetini Koruma kanunu için yeni tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Türkiye'de yerleşik kişilerin yeni sözleşmelerde dövizle anlaşma yapmaları yasaklandı. Fakat bazı istisnalar var. Bu arada 2 Ocak'tan önceki dövizli sözleşmeler 3.77 TL kuru üzerinden çevrilecek
 
Döviz bazlı sözleşmelerin TL’ye çevrilmesi ve yeni sözleşmelerin TL bazlı olarak yapılamsına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayınlandı.
 
10 maddelik tebliğde kimlerin hangi konu ve işler ile ilgili dövizle sözleşme yapabilecekleri sayılıyor.
 
Yeni çıkan kanuna göre gemilere ilişkin kiralamada (leasing) döviz kullanılabilecek.
 
Bu arada sözleşmelerde dövizden TL’ye geçişin ayrıntıları da netlik kazandı.
 
Türkiye'de yerleşik olarak bulunan kişiler dövizle sözleşme yapamayacak. 2 Ocak 2018'den önceki sözleşmelerde kur 3.77 olarak alınacak. Yeni sözleşme bedelleri TEFE, TÜFE'ye göre her yıl güncellenecek.
 
Resmi Gazete’de bu sabah yayınlanan yönetmelikte dövizle yapılan sözleşmelerdeki istisna durumları şöyle belirlendi:
 
1) İhracat yapan ve döviz kazandırıcı hizmetlerde bulunanlar dövizle hizmet sözleşmesi yapabilecek.
 
2) Türkiye'de başlayıp yurt dışında sonlanan veya yurt dışında başlayıp Türkiye'de sonlanan elektronik haberleşme sözleşmeleri.
 
3) Gemi inşası, tamiri ve bakımı için dövizle sözleşme yapılabilecek. Gemi satış ve kiralama dövizle yapılabilecek.
 
4) Yazılımı alımı dövizle gerçekleştirilebilecek.
 
5) Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'nın taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama işlemleri dövizle yapılabilecek.
 
6) Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu döviz cinsinden veya endeksli ihaleler dışında kalan sözleşmelerde ödeme yükümlülükleri dövize endoeksli olabilir
 
7) Bankaların taraf olduğu bazı sözleşmelerde döviz olabilir.
 
8) Türkiye'de bulunmayan kişilerin Türkiey'de şubesi, irtibat bürosu, ofisi olması dövizle sözleşme yapması için yeterli.
 
9) Fiyatı dolara bağlı doğal kaynaklar için yapılan sözleşmeler dövizle sözleşme olarak kabul edilecek.
 
10) Sözleşme bedelleri TEFE TÜFE oranında her yıl artacak.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )