Turizm sektöründe kadın istihdamı OECD ülkeleri ortalaması yüzde 33.8, Türkiye'de yüzde 32. Ancak Türkiye'de turizmde kadın istihdamı diğer sektörlerden 4.9 puan daha yüksek....
 
Türkiye’de çalışanların cinsiyet ve sektörlere göre dağılımında turizmde kadın çalışan oranı diğer sektörlerden daha yüksek.

Türkiye genelinde çalışanlar içinde kadınların oranı yüzde 27.6 iken turizmde kadın çalışan oranı yüzde 32.1
 
Turizmin havayolu taşımacılığı, konaklama tesisleri, seyahat acenteleri ve yiyecek içecek birimlerinde kayıtlı olarak toplam 969.804 kişi  çalışıyor. Bunların yüzde 32.1’ine karşılık düşen 311.432’si kadın.
 
Sektörün kendi içinde kadın çalışan dağılımında ise yüzdea 46 ile havayolu taşımacılığı ilk sırada bulunuyor. O’nu çalışanlarının yüzde 38.4’ü kadın olan seyahat acenteleri izliyor.
 
Turizmdeki istihdamın en büyük bölümünü oluşturan konaklama kesiminde toplam çalışanlar içindeki kadınların oranı yüzde  34.9

Turizm sektöründe 2017 yılı verilerine göre çalışanh toplam 969.804 kişinin 628.262’si yiyecek içecek birimlerinde, 269.323’ü konaklama kesiminde, 47.293’ü seyahat acentelerinde, 24.926’sı da havayolu taşımacılığı  kesiminde çalışıyor
 
Turizm sektörünün hangi kesiminde ne kadar kadın çalışıyor

 

 

Sigortalı

toplam çalışan

Kadın

Çalışan

Kadın

Oranı (%)

m Sektörler

14,037,696

3,870,107

27.6%

Turizm İlişkili Sektörler

969,804

311,432

32.1%

Havayolu Taşımacılığı

24,926

11,465

46.0%

Konaklama

269,323

88,639

32.9%

Seyahat Acentesi / Tur Operatörü

47,293

18,155

38.4%

Yiyecek ve İçecek Hizmeti

628,262

193,173

30.7%

Diğer Sektörler

13,067,892

3,558,675

27.2%

Kaynak: TSKB Turizm Raporu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )