Türkiye turizmde önemli gelişme ve büyüme gösterdi. Ancak buna karşın Türkiye'de turizmin milli gelir ve ekonomideki payı itibariyle rakiplerinin gerisinde
 
Kısa adı OECD olan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, üye ülkelerde turizmin milli gelirdeki payını karşılaştırdı.

OECD’nin ‘Turizm Trendleri 2018 Raporu’na göre, üye ülkelerde turizmin milli gelir içindeki payı ortalama yüzde 4.2.
 
Türkiye rakiplerinin gerisinde
 
Turizmin milli gelir içindeki payının ülkelerdeki durumunda ise İspanya yüzde 11 ile ilk sırada. Türkiye’de ise turizmin milli gelirdeki payı yüzde 4.28 Buna göre Türkiye’de turizmin milli gelirdeki payı OECD ortalaması düzeyinde, ama Akdeniz’deki rakipleri İspanya ve Yunanistan’ın gerisinde.
 
OECD üyesi ülkeler arasında turizmin milli gelirdeki payı en düşük yüzde 1.2 ile Polonya.
Dünyanın ençok ziyaretçi alan ülkesi Fransa’da ise turizmin milli gelirdeki payı yüzde 7.1.
Fransa’yı yüzde 6.4 ile Yunanistan ve yüzde 6 ile İtalya izliyor.
 
Türkiye’nin kişibaşına gelir hedefleri tutmuyor
 
Raporda ülkelerin elde ettiği turizm geliri ile gelen ziyaretçi sayısı karşılaştırılarak kişi başına turizm geliri  de hesaplandı.
Bu bölümde İspanya’nın 1.062 dolar ile İspanya’nın ilk sırada olduğu belirtiliyor.
 
Türkiye'nin kişi başına turizm geliri ise 2017 itibariyle 636 dolar.
 
Raporda Türkiye'nin birkaç yıldan beri kişi başına turizm geliri hedefini 1000 dolar olarak ilan ettiği ancak bunun gerçekleşmediği belirtilerek, Türkiye kişibaşına turizm gelirinin zirve yaptığı 2003 yılında bile ancak 850 dolar olduğuna işaret ediliyor.
 
OECD üyesi ülkelerde turizmin milli gelirdeki payı (%)
 
Ülkeler Turizmin payı (%)
İspanya 11,1
Portekiz 9,2
Meksika 8,6
Filipinler 8,2
Fransa 7,1
İzlanda 8,4
Malta 6,7
Yunanistan 6,4
Fas 6,5
Avusturya 5,9
Kosta Rica 5,9
Y.Zelanda 5,6
Türkiye 4,28
Almanya 3,9
Peru 8,6
Hollanda 3,9
Norveç 3,6
İrlanda 3,4
Avustralya 3,2
G.Afrika               3.0
Kolombiya 6,4
Çek.Cumh 2,8
İsveç 2,7
İngiltere 2,7
İsrail 2,4
İsviçre 2,6
Finlandiya 2,5
Kanada               2.0
Japonya 1,9
G.Kore 1,8
Danimarka 1,7
Luksemburg 1,7
Polonya 1,2

Kaynak: OECD 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )