Nüfusundan çok yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yapan İspanya'da ülke nüfusunun dört katı yurtiçi seyahat gerçekleşiyor. İspanya'da seyahatlerde gecelemelerin % 57'si tatil amaçlı iken bu oran Türkiye'de % 18...
 
Türkiye’nin turizmdeki en güçlü rakibi konumunda olan İspanya, bu alandaki gücünü yurtdışından aldığı ziyaretçi yanında iç pazardan da alıyor.
 
Türkiye’de yılda 80 milyona yakın (Nüfusu kadar) yurtiçi seyahat gerçekleşirken İspanya‘da 47 milyonluk nüfusun dört katına yakın  (170 milyon) seyahat gerçekleşiyor.
 
Yurtiçi seyahat pazarında  İspanya yalnız sayısal  (Nicelik) yönünden değil seyahatlerin türü ve amacı (nitelik) yönünden de farklı.  İspanya yurtiçi seyahat pazarı yapısı itibariyle de Türkiye’nin önünde,
 
AKTOB’un Perspektif yayınında yer alan bilgilere göre İspanya’da gerçekleşen seyahatlerde gecelemelerin % 57’si tatil amaçlı iken, bu oran Türkiye’de % 18 dolayında.
 
İspanya’da seyahatlerde gecelemelerin yüzde 30’u yakın akrabalarda gerçekleşirken bu oran Türkiye’de  yüzde 73.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )