Torba kanuna eklenen madde ile sağlık turizmi için Uluslararası Sağlık Hizmetleri (USHAŞ) adında bir anonim şirket kurulacak.
 
Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.
 
En geç gelecek hafta yasalaştırılması planlanan torba yasa teklifinde, sağlık turizmi  için şirket kurulması da var.
 
Tasarıda yıllık 10 milyar dolarlık gelirin beklendiği belirtilen sağlık turizmi için, sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, sağlık turizmine yönelik faaliyetleri koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve strateji geliştirmek, Sağlık Bakanlığına önerilerde bulunmak için kısa adı USHAŞ olan Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile bir anonim şirket kurulacak.
 
Kurulacak şirketin amacı ve faaliyetleri ile ilgili şöyle deniyor:
 
USHAŞ'ın başlangıç sermayesi 10 milyon TL olacak.
 
Bu tutar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak.
 
Şirket, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç Kamu ihale Kanunundan muaf olacak.
 
Şirket, uluslararası sağlık hizmetleri alanında aracılık faaliyeti gösteren kurumlara yetki belgesi verecek.
 
Şirket, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin aracılık faaliyetlerinde bulunarak, verilen yetki çerçevesinde kamu ve özel sektör kuruluşları adına uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin sözleşme yapacak ve yapılan sözleşmelerin yürütülmesine destek olacak.
USHAŞ, sağlık finansmanı ve kamu ve özel işbirliği modelleri konusunda uluslararası kişi ve kuruluşlara danışmanlık yaparak, bu alandasistemlerin kurulması ve geliştirilmesine dönük yurtiçi talepleri karşılayacak.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )