Kamuoyunda 'Batık kredi' bankacılık literatüründe 'Geri dönüşü sorunlu ya da geri dönüşü gecikmeli, takipteki kredi' olarak tanımlanan işlemler, turizmdeki duruma ayna tutuyor.
 
Gelen ziyaretçi sayısı arttığı halde düşük fiyatlar nedeniyle işletmeler zorunlu giderler dışında ödemelerde zorlandığı için kredi borcunu da ödeyemiyor.
 
Kamu oyunda ‘Batık kredi’ bankacılık literatüründe ‘Geri dönüşü sorunlu ya da geri dönüşü gecikmeli, takipteki kredi’ olarak tanımlanan işlemler turizmdeki yaşananların aynası gibi.
 
Türkiye genelinde takipteki kredi oranı 2017’de yüzde 3.0 iken 2018’de 2.8 geriledi. Buna karşılık bankaların turizm sektörüne kullandırdığı kredilerden takibe düşenlerin oranı yüzde 2.6’dan 3.0’a çıktı.
 
 
Kısa adı BDDK olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun verilerine göre, bankaların turizm sektöründe kullandırmışken süresi geldiği için tahsil etmesi gereken kredilerin yüzde 3’üne karşılık düşen 2 milyar299 milyon TL’yi tahsil edemedi.
Bankaların turizm sektöründen tahsil edemediği takipteki kredilerin toplam turizm kredileri içindeki payı geçen yılın aynı döneminde 2.6 idi.
 
Bu arada Türkiye genel ve bütün sektörler bazında bankaların kullandırdığı kredilerden takipte olanın payı 2017 yılının 5 aylık döneminde yüzde 3 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 2.8’e düştü
 
Turizmdeki ‘Batık-takipteki  krediler
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )