UNWTO,Raporda iyi planlanıp doğru yönetilirse, turizmin daha sürdürülebilir yaşam tarzlarına, tüketim ve üretim modellerine doğru kaymaya etkili olup doğrudan katkıda bulunabileceği belirtiliyor...
 
Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) turizm politikaları ve iş uygulamalarının sürdürülebilirlik konusundaki yeni anlam kazandığını söylüyor.
 
UNWTO’nun “Kalkınma İçin Sürdürülebilir Turizm” raporunda sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için turizmin nasıl kullanılacağı üzerinde durularak , turizmin küresel bir erişime sahip ve diğer birçok sektör üzerinde olumlu etkileri olduğu belirtiliyor.
 
Raporda, turizm sürdürülebilir kalkınmanın itici gücü olarak tanımlanırken paydaşlarına da fırsatları geliştirmeleri olanağı sağladığına işaret ediliyor.
 
UNWTO raporunda “Turizmde sürdürülebilirlik yalnız sektörün hızla büyümesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda insanların yaşam kalitesini artırıyor, çevre korumayı destekliyor, farklı kültürel mirasları destekliyor ve dünyadaki barışı güçlendiriyor” deniyor.
UNWTO'ya göre, iyi planlanıp doğru yönetilirse, turizmin daha sürdürülebilir yaşam tarzlarına, tüketim ve üretim modellerine doğru kaymaya etkili olup doğrudan katkıda bulunabilir.
 
İki ciltlik raporda , turizmin kalkınmaya katkı sağlayan 23 etkisi ile ilgili bilgi veriliyor.
 
UNWTO Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili , "Bu rapor, turizmin sürdürülebilir kalkınmaya ve 2030 Gündemi'ne ulaşmada anlamlı ve önemli bir katkı sağlayabileceği gerçeğinin somut ve geniş kapsamlı kanıtlarını sunuyor " dedi.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )