İşveren, çalışanı işten çıkartırsa bunun için kıdem ve ihbar tazminatı ödemek zorunda. Buna karşılık işveren çalışanı işten çıkarttığı halde tazminat ödemeyeceği durumlar var. İşte o gerekçeler
  
İş bulmak zor olduğu gibi bulunan işte devam etmek de önemli . Bu arada iş bulunmuşken işverenin çalışanı işten çıkarması da sözkonusu olabiliyor.

Ancak işveren çalışanı işten çıkardığında kıdem ve ihbar tazminatı ödemek zorunda.
 
Bir de işverenin çalışanı tazminat ödemeden işten çıkarabileceği konular var.
 
Avukat Hasan Erdem, İş Kanunu madde 25/II’de ve konuyla ilgili Yargıtay kararlarını inceleyerek işverenin çalışanı tazminatsız olarak işten atmasına nerden olacak konuları araştırdı.

 

 
Buna göre
 
- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan, İş sözleşmesinde yanıltıcı bilgi veren, E-mail üzerinden işverene ve  sosyal medyadan şefe hakaret edilmesi durumunda çalışanı tazminatsız olarak işten atabilir.
 
- İşçinin işverene yahut onun aile üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanmasının saptanması durumundan tazminatsız işten çıkarılabilir.
 
- Yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlenmesi,
 
- İşverenden izin almaksızın veya haklı bir nedene dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam edilmesi,
 
- İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
Bu durumlarda işveren çalışanı tazminatsız olarak işten atabiliyor.
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )