2030'a kadar turizm vizyonu ve önümüzdeki iki yılda dünya turizminde olası gelişmelerin ele alındığı toplantıda 'Turizm ve Dijital Dönüşüm' konulu tematik bir oturum düzenlendi
 
Kısa adı UNWTO olan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Yürütme Kurulu, 23-25 Mayıs’ta İspanya'nın San Sebastian kentinde toplandı.  
Toplantıda turizmde yaşanan  zorluklar yanında yükselen trendler de ele alındı. Toplantıda sektör ile ilgili iş ortamını iyileştirmek için sektördeki yeniliklerin yakından izlenmesi ve dijitalleşmeye özel önem verilmesi kararlaştırıldı.
 

Toplantıda UNWTO’nun ayrıca  yatırımlar ve girişimcilik; eğitim ve istihdam; güvenli, güvenli ve kesintisiz seyahat; ve sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalara devam edileceği konusunda görüş birliğine varıldı.
  
Toplantıdan sonra yapılan açıklamada yeni dönemde yapılacak çalışmalar ile ilgili olarak şöyle dendi:
"Bu dönemde yeni iş ve iş fırsatlarının yaratılması, turizm yatırımlarının artması ve sektör için rekabet gücünün ve sürdürülebilirliğin yükseltilmesine özel önem verilecektir."
 
UNWTO Yürütme Konseyi 109., 110. ve 111. oturumları sırasıyla Bahreyn, Azerbaycan ve Rusya'da toplanacak.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )