Alınan önlemlere rağmen döviz fiyatlarında önlenemeyen yükseliş kredi borcu olan firmaları arayışa yöneltiyor. Kredi borcundan dolayı iflas aşamasına gelebilecek firmalara konkordato yolu öneriliyor.
 
Turizmde işler, gelen kişi sayısı bakımından iyi olmakla beraber fiyatların ucuzluğu ve geçmişten gelen borçlar nedeniyle firmalar kredi borçlarını ödemekte zorlanıyor.
 
Kamuoyuna yansımasa da çok sayıda firmanın kredi geri ödemesinde sorun yaşadığı, soruna çözüm aradığı bu durumda finans kesiminden uzmanların firmalara konkordato önerdiği belirtiliyor.
 
Konuyla ilgili bilgi veren bir finans uzmanı şunları söyledi:
 
Yeni yürürlüğe giren 7107 sayılı KHK ile zorda olan, borçlarını zamanında ödeyemeyen  ticari şirketler ve şahıslar konkordato'dan yararlanarak borç sarmalından ve alacaklı baskısından kurtulabiliyorlar.
 
Başlangıçta 3 ila 5 aylık süre için alınabilecek bir ihtiyati tedbir kararı bu süre sonuna kadar borç ödemeksizin işlerine devam edebiliyorlar.
 
Sonrasında da asgari 2 yıla yayılacak şekilde borçlarının tasfiyesi için alacaklılarla masaya oturabiliyorlar
 
Bu yola başvuranlar bu süreçte haciz ve satış baskısı altında kalmıyor.
 
Konkordatodan yalnız şirketler değil kişiler de yararlanabiliyor.
 
Bunun için konkordato davası açılması gerekiyor.
 
Dava açıldıktan sonra mahkemeden ihtiyati tedbir kararı aldırılabiliyor.
 
İhtiyati tadbir kararı ile birlikte  mevcut icra takibi durur, yeni takip yapılamaz. Mevcut hacizlerle muhafaza altına alınmış mallar borçluya iade ediliyor. Banka hesaplarındaki blokajlar ve e-hacizler kalkıyor, rehin ve ipotekli malların satışı yapılamıyor.
 
İhtiyati tedbir kararı başlangıçta 3 ay için alınıyor sonra iki ay daha uzatılabiliyor. Konkordato alınmadan 5 ay için finansal rahatlama sağlanabiliyor.
 
Bu süre sonunda mahkeme borçlunun konkordato alıp alamayacağına karar veriyor. Lehte karar alınırsa 1, 1.5 yıl daha ihtiyati tedbir kararı devam ediyor ve bu sürede alacaklılarla anlaşma olanağı yaratılıyor.
 
Alacaklılarla yapılan anlaşma, borcun ya uzun bir vadede ya da azaltılarak tasfiyesi şeklinde yapılıyor. Alacaklıların tamamıyla değil bir kısmı ile belli oranlarla anlaşılması konkordato için yeterli oluyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )