Europ Assistance'ın uluslar arası çapta yaptırdığı ankete göre, Avrupalı turistlerin yüzde elli dördü, dinlenerek rahatlamak, Çinliler ise tatildeyken yeni kültürlerle tanışmak istiyor
 
Europ Assistance adlı sigorta şirketinin yaptırdığı uluslararası bir ankete göre, çeşitli ülkelerden gelen turistlerin tatilden bekledikleri oldukça farklı.  
Ankete göre Avrupalı turistlerin yüzde elli dördü, en çok dinlenerek rahatlamak istiyor. Avrupalıların yüzde kırk dördü tatilde eş-dostla hoşça vakit geçirmek isterken, sadece yüzde onu tatilde spor yapmaktan hoşlandığını belirtiyor.
 
 Ne var ki, tatilde en çok dinlenip rahatlamak isteyen Avrupalıların yüzde altmış altısı bu işte oldukça başarısız, çünkü Avrupalıların bu büyük kısmı tatilde işini bir türlü aklından çıkaramadığından şikayet ediyor. Avrupalıların yüzde yirmisi tatilde işle ilgili e-postalarını okuyor, yüzde onu bunlara cevap bile yazıyor.
 
 Çinli turistlerde durum bir hayli farklı: Ankete katılan Çinlilerin ancak yüzde yirmi beşi tatilde dinlenmek istediğini belirtirken ancak yüzde kırkı işlerini aklından çıkarabildiğini söylüyor. Çinlilerin tatildeyken en çok istedikleri, yeni kültürlerle tanışmak (% 39), öğrenip okumak (% 31) ve spor yapmak (% 30).
 
 Tatilini planlamak
 
 Tatil planı yapmak konusunda da çeşitli ülkelerden gelen insanların arasında belirgin farklar mevcut. Almanların yüzde kırk dokuzu tatilini dört ay öncesinden satın alırken Çinlilerin ancak yüzde on dokuzu kararını bu kadar erkenden veriyor. Internet´teki değerlendirmelerine güven konusunda da şaşırtıcı farklar mevcut: Almanların ancak yüzde yirmi ikisi tatil kararını verirken değerlendirmelere güvenirken, Çinlilerin yüzde elli biri bunları kaale alıyor.
 
 Avrupalılar maceraperest değil
 
 Anketin bir başka ilginç sonucu, Avrupalı tatilcilerin Avrupa dışı turistlere göre çok daha temkinli olmalarıdır. Issız, her yerden uzak yerlerde çadırda kalmak, başkalarla evini değiştirmek ya da bir dünya turuna çıkmak Avrupalıların ancak yüzde elli üçü için çekici bir plan.
 
 Buna karşın Çinlilerin yüzde yetmiş dördü „yeni bir şey denemek“ istediğini belirtirken, Brezilyalıların yüzde yetmişi ve Hintlilerin gene yüzde yetmişi aynı fikirde. ABD vatandaşlarının bile yüzde altmış yedisi yeni bir şey denemek istediğini söylüyor.
 
Tatil konusundaki temkinli tutum, tatil bölgesini seçerken de ağır basıyor: Avrupalıların üçte biri, yeni ve farklı bir tatil destinasyonuna değil de daha önce gittiği bir yere bir daha gitmek istediğini belirtiyor. Bu oran AB dışındaki turistlerde çok daha düşük.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )