İş sözleşmesi sezon sonunda askıya alınıp ertesi yıl işçi yeniden işe başlatılmışsa ihbar ve kıdem tazminatı hakkı doğuyor. İşverenin peş peşe sezonluk sözleşme yapması halinde de tazminat hakkı ortaya çıkıyor...
  
Özellikle turizm sektörünün konaklama kesiminde çalışanları ilgilendiren sezonluk çalışmadan doğan hakların kullanılabilmesi için yapılması gerekenler var.

Sezonluk çalışılan işyerlerinde işe girerken imzalanan sözleşmede yer alması gereken noktalar konusunda çalışanlar uyarılıyor.

Konuyla ilgili olarak Habertürk Gazetesi’nden Ahmet Kıvanç’ın haberinde şöyle deniyor:
 
Mayıs ayıyla birlikte turizm, tarım, orman sektörleri başta olmak üzere çok sayıda sektörde mevsimlik işçi sezonu da başlıyor. Mevsimlik işlerde işçi ile işveren arasında süreli sözleşme yapılabildiği gibi, iş sözleşmesinin sezon sonunda askıya alınması şeklinde iş akdi düzenlenebiliyor. Sezonluk sözleşme yapıldığında işçi sezonun sonunda işverenden ihbar tazminatı, kıdem tazminatı gibi hak iddia edemiyor.
 
Askıya alma
 
İş sözleşmesi sezon sonunda askıya alınıp ertesi yıl işçi yeniden işe başlatılmışsa ihbar ve kıdem tazminatı hakkı doğuyor.
İşverenin peş peşe sezonluk sözleşme yapması halinde de tazminat hakkı ortaya çıkıyor.
 
İşveren sezon sonunda iş sözleşmesini askıya aldığı ya da iki sezon üst üste 7 ay çalıştırdığı işçiyi yeni sezonda işe almazsa ihbar ve kıdem tazminatı ödemek zorunda.
 
4/a statüsündeki çalışanlara ödenen kıdem tazminatı, çalışılan her yıl için bir aylık brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.
Yılda 7 ay üzerinden aynı işyerinde on yıl çalışan bir işçi, 70 ay (6 yıl 10 ay) çalışmış gibi kıdem tazminatı alabilir.
 
Yeni sezonda işe başlatılmadığında bu işçiye ayrıca giydirilmiş ücreti üzerinden 8 haftalık ihbar tazminatı ödenmesi gerekir.
 
Gece mesaisi için özel düzenleme
 
İş Kanunu’na göre, çalışma hayatında, saat 20.00’de başlayarak en geç saat 06.00’ya kadar geçen ve en fazla 11 saat süren dönem “gece” kabul ediliyor. Kanuna göre, işçilerin gece çalışmaları 7.5 saati geçemez.
 
Fakat, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde gece çalışmalarında 7.5 saat sınırı uygulanmıyor.
 
Her ne kadar söz konusu üç sektörde 7.5 saat sınırının uygulanmaması için işçinin yazılı onayı aransa da uygulamada işçiler bu onayı vermekten kaçınamıyor.
 
İşsizlik maaşı
 
Turizm başta olmak üzere çeşitli sektörlerde mevsimlik işler 6 ay sürüyor. İşçiler, başka bir iş bulamadıkları takdirde işsiz kalıyor. 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca, hizmet akdinin belirli süreli olması halinde, bu sürenin bitimi nedeniyle işsiz kalanlar 810 lira ile bin 620 lira arasında işsizlik maaşı alabiliyor. Bunun için, son 120 günde prim ödenmesi ve son 3 yılda en az 600 gün sigortalı olunması koşulu da aranıyor. 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara 180 gün; 900 gün sigortalı olanlara 240 gün; 1080 gün sigortalı olanlara da 300 gün süreyle işsizlik ödeneği veriliyor.
 
Turizmde denkleştirme süresi
 
Anlaşma halinde haftalık 45 saatlik çalışma süresi, haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati aşmamak koşuluyla farklı şekilde dağıtılabilir. Bu durumda, yoğunlaştırılmış iş haftası veya haftalarından sonra işçinin daha az sürelerle çalıştırılması suretiyle, toplam çalışma süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilir.
 
Turizm sektöründe ise denkleştirme süresi 4 ay olarak uygulanıyor. Toplu sözleşmeyle bu süre 6 aya kadar uzatılabilir.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )