Eski Halikarnas Disco'nun sahpibi olan Süleyman Demir'in avşanburnu Koyu'nda yapmak istediğıi otelin kaçak olduğu ÇED almadığı belirtilerek inşaatın durdurulması istendi. Demir "1 milyar dolarlık tesis kaçak olur mu' diyor 
 
Yalı Mahallesi Tavşanburnu Koyu'nda, yaklaşık bin dönümlük arazide yapımına başlanan turistik tesis inşaatının kaçak olduğunu ve ÇED raporu alınmadan inşaata başladığını iddia eden Bodrum Kent Konseyi üyeleri, çevreciler ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri teknelerle koya giderek eylem yaptı.

 
Grubun sözcüsü Çiğdem Erko, inşaata başlayan firmanın İstanbul merkezli Astay Gayrimenkul ve Halikarnas Turizm ve Yatırını AŞ. olduğunu belirterek şunları söyledi:
 
Tavşanburnu Koyu'ııdaki yaklaşık 1000 dönümlük arazide 500 civarında rezidaııs ile otel yapılmak isteniyor.
 
Yalı Malıallesi'ııde bulunan Tavşanburnu, lıeııı doğal sit lıeııı de ormanlık bir alandır. Bu bölgenin koruma amaçlı iıııar planları halen askıdadır, yani kesinleşmemiştir. Dava açılması durumunda ise planın iptal edilmesi ihtimal dahilindedir. Bu yüzden, plan, ÇED gibi süreçler sona ermeden ve mevzuatın gerekleri yerine getirilmeden inşaat izni, ruhsat verilemez.
 
Sahte geçersiz rapor
 
Bu tip projeler ÇED'e tabidir ancak 30 Kasını 2017 tarihli bir 'ÇED gerekli değildir' belgesi alınmış olduğunu yeni öğrendik. Yaptığımız araştırına sonucu bu belgenin Bakanlığın sitesinde ilan edilmemiş olduğunu gördük. Bu, şu demektir; bu belge ya sahtedir ya da ÇED yönetmeliği hükümlerine uygun olarak verilmemiştir. Dolayısıyla butlandır; yani baştan geçersizdir.
 
Yürürlükteki İmar ve ÇED mevzuatına aykırı biçimde başlayan bu inşaat için 2 Mayıs'ta Savcılığa suç duyurusunda bulunduğuk Gerek ruhsat gerekse izinsiz inşaat ile ilgili hukuksal mücadelemizi sürdüreceğiz"
 
Yatırımcı Demir: Four Seasons'ı getireceğiz
 
Projenin ortaklarından Halikarnas Turizm ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Demir projeyi 14 yıl önce For Seasons Grubu'yla imzaladıklarını, şimdi hayata geçirdiklerini belirterek şunları söyledi:
‘35 yıldır Bodrum ve Türk turizmine hizmet ettim bir dünya markası Halikarnas Disko'yu yarattık. Benden kimse Bodrum'a zarar verebileceğimi aklının ucuna bile getirmesin. Buraya yapacağımız 1 milyar dolarlık yatırım ile dünya turizminin kalite simgesi olan Four Seasons Otel Resorts'u buraya getiriyoruz. Böyle bir tesisin inşaatının kaçak olması mümkün mü?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )