TTYD Başkanı Oya Narin ' Tahsis sürelerinin uzatılması ile yönetmelik'in yürürlüğe girmesini değerlendirirken bu konuda emeği geçenlere teşekkür etti.

 Kısa adı TTYD olan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, kamu arazileri tahsisleri ile ilgili süre uzatımının sektörün tarihindeki en önemli reformlardan biri olduğunu söyledi.
 
Konuyla ilgili yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayınlanması üzerine açıklama yapan TTYD Başkanı Oya Narin,bunun “Turizmde 3. Yatırım Hamlesi” ile ifade ettiğini belirtti
 
Narin konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
 
 “Yapılan düzenlemeyle kalan tahsis sürelerinin 49 yıla uzatılabilmesi,

• Tesislerin gelişen ve değişen teknolojiye ve müşteri beklentilerine göre yenilenmesini, tefriş ve tadilatlarının yapılmasını kolaylaştıracak,
 
• Öngörülebilirlik sağlayarak doğrudan yabancı yatırım girişlerini tetikleyecek,
 
• Yeni yatırımlarla değeri ve rekabet gücü artan tesislerin Devlete ödeyeceği vergi ve yıllık hasılat miktarını artıracak,
 
• Yenilemeler dolayısıyla başta inşaat olmak üzere turizmin geriye doğru bağlantılı olduğu sektörlerde ekonomi faaliyeti destekleyecek,
 
• Gerek doğrudan yatırım girişlerinin artması, gerek artan döviz gelirleri neticesinde cari açığın finansmanına dolaylı ancak büyük ve sürdürülebilir bir katkı gerçekleşecek, bu katkı ekonomi genelinde dış finansman ihtiyacının azalması ve daha uygun finansman koşullarının oluşmasıyla ekonomik büyümenin artması anlamına gelecektir.
 
TTYD Yönetim Kurulu’nun 2017 Nisan ayında görevi devralmasından itibaren ilgili kamu makamları nezdinde ısrarla takip ettiği düzenlemenin hayata geçmesinden büyük  memnuniyet duyuyor ve başta Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal, Kültür ve Turizm Bakanı
Sayın Numan Kurtulmuş olmak üzere hükümetimize teşekkürü borç biliyoruz. ” dedi

 

 

 

 

 

 

 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )