'Temiz Havuz Sertifikası' almak için PH, serbest klor ve mikrobiyolojik analiz sonuçları ile havuzda bulunması zorunlu olan sertifikalı cankurtaran ve havuz operatörü şartı aranıyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1189 işletmedeki 4691 havuzda bir yıl boyunca yapılan kontrollerde havuz ve havuz suyu kalitesinin belirlenen şartlara uygun olduğu tespit edilen 904 turizm işletmesine "Temiz Havuz Sertifikası" verildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havuzlara sertifika verilebilmesi için sıcaklık, PH, serbest klor ve mikrobiyolojik analiz sonuçları ile havuzda bulunması zorunlu olan sertifikalı cankurtaran ve sağlık veya kimya eğitimi almış havuz operatörü şartı aranıyor.
 
Bir takvim yılı sonunda yapılan değerlendirmede havuz ve havuz suyu kalitesinin yönetmelikte belirlenen şartlara uygun olması durumunda “Temiz Havuz Sertifikası” verilebiliyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )