Turizm sektörünün işletve ve işverenler açısından bir sorunu kalifiye eleman eksikliği ise çalışanlar açısında da örgütsüzlük. Türkiye'de ortalama sendikalaşma oranı yüzde10.7 iken bu oran turizmde % 3.4...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) verilerine göre en düşük sendikalaşma oranı olan sektörlenrden biri turizm.

Turizm sektöründe çalışan sigortalı kişi sayısı 939.792 bin kişi iken bunlardan ancak 32.363’ü sendikalı. Buna göre turizmde çalışanların yalnız yüzde 3.4”ü sendikalı.
 
Bakanlık verilerine göre Türkiye genelinde çalışanlar arasında sendikalaşma oranı yüzde 10.7
 
Turizm sektöründe çalışanların büyük bölümünü konaklama yeme içme ve eğlence kesimi oluşturuyor.
 
Turizm sektörünün seyahat acenteleri ve havayolu işletmelerinde çalışanların sayısı ise konaklama ve yeme içme kesiminde çalışanlara göre çok az.

 

 

 

 

 

 

 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )