Kısa adı TÜİK olan Türkiye İstatistik Kurumu’nun kültür ekonomisi araştırması yayınlandı.
 
Yapısı ve işlevi gereği gelir sağlamaktan çok harcama gider konusu olan kültür ekonomisi kamu merkezli.
 
TÜİK verilerine göre kültür harcamaların yüzde 71,7'si merkezi devlet bütçesinden,yüzde 28,3'ü yerel yönetimler bütçesinden gerçekleştirildi.
 
Harcamaların dağılımı
 
Genel devlet harcamaları içinde kültürel alanlara göre belli başlı harcamalarda mimarlık  yüzde 28,5, kitap ve yazılı basın yüzde 12,3, gösteri sanatları yüzde 10,3, görsel/işitsel ve multimedya yüzde 9,7, kültürel miras yüzde 6,0, doğal miras  yüzde 5,2 paya sahip.
 
Hanehalkı kültür harcamasını televizyon ve ekipmanlarına yapıyor
 
TÜİK verilerine göre hanehalklarının 2019 yılında gerçekleştirdiği toplam kültür harcamasının dağılımına bakıldığında; televizyon ve ekipmanı masraflarının yüzde 21,9, kitapların  yüzde 13,9, kırtasiye ve çizim malzemelerinin yüzde 11,4, kablolu/özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretlerin yüzde 10,8, veri işlem ekipmanlarının  yüzde 10,4, sinema, tiyatro ve konserin yüzde 6,2  paya sahip olduğu görüldü.