Bankalardan kullanılacak en az 1 yıl vadeli TL cinsi kredilerde faizin 7 puanı, döviz cinsi kredilerde 3 puana kadarı devlet tarafından desteklenecek.

 
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri'ne yapılacak en az 7.500 yatak kapasiteli yatırımlarda kullanılacak kredi faizinden indirim yapılmasını sağlayacak Bakanlar kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.  
Bakanlar Kurulu kararına göre TL kredi faizlerinin 7 puanını, döviz kredi faizlerinin ise 3 puanını devlet ödeyecek.
 
Ayrıca sigorta primi işveren desteği de yatırımın tamamlanması beklenmeden verilecek.
 

 
Bina inşaat harcamaları için de KDV iadesi uygulanacak.
 
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri'ndeki en az 7 bin 500 yatak kapasiteli yatırımlar desteklenecek. Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre söz konusu yatırımlara faiz desteği tutarı, gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde 20'sini geçemeyecek.
 
SGK işveren payı
 
Bu arada yatırımcı tarafından talep edilmesi halinde, sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına yatırımı tamamlama şartı aranmaksızın yatırım dönemi içinde başlanabilecek.
 
100 milyon TL yatırımda KDV iadesi
 
Yatırım tutarı 100 milyon lira ve üzerindeki teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılacak bina inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilecek. Müstakil olarak belgelendirilmiş kongre ve sergi merkezi, golf ve sağlıklı yaşam tesisleri ile günübirlik tesisler de desteklerden yararlanabilecek.
 
Yatırımın % 10 gerçekleşmeli
 
Yatırıma başlandığının kabul edilmesi için, teşvik belgesinde belirtilen tutarın, 1 yıl içinde en az yüzde 10'u oranında ve asgari 5 milyon lira harcama yapılmış olması gerekecek. Teşvik belgesi ve tamamlama vizesi müracaatları asgari 7 bin 500 yatak kapasitesine ulaşılmasının ardından Ekonomi Bakanlığı tarafından topluca değerlendirilecek. Yatırımların bitiş tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirlenirken, olağanüstü haller dışında süre uzatılmayacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )