CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, TBMM'ye verdiği araştırma önergesinde, 'turistik potansiyeline rağmen Mersin'in turizm kenti olamamasının, nedenlerinin araştırılmasını arz ve teklif ederiz" dedi
 
Mersin’in turizmde yaşadığı sorunlar ve hükümetin ilgisizliği meclise taşındı.
 
Mersin'de turizm sektörünün sorunları ve şehrin turizm pastasından alacağı payın artırılması konusunda meclis araştırılması açılması için TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi veren CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, " Antalya'dan sonra Türkiye'nin en büyük kitle turizm merkezi olarak bakanlık kayıtlarına geçmiş Mersin’e hükümetin neden ilgisiz kaldığını” sordu.
 
Mersin'in turizm potansiyelinin gereği gibi değerlendirilemediğini belirten Kuyucuoğlu, şunları söylüyor:
 
“Mersin, Antalya'dan sonra Türkiye'nin en büyük kitle turizm merkezi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı kayıtlarına geçmiştir.
 
Mersin tarihi ve arkeolojik değerleri, bol güneşli günlerin ilkbaharda başlayıp sonbahara değin uzaması, 326 kilometreye varan doğal koylarla, turizm sektörü için önemli bir konuma ve potansiyele sahiptir.
 
Mersin Türkiye'nin turizm açısından değerli Akdeniz sahillerinin 326 kilometrelik bir kısmında yerleşmiş olmasına rağmen, henüz turizmde beklenen gelişmeyi yakalayamamıştır.
 
Tesisleri ve yatak sayısı azdır.
 
Mevcut kapasitesiyle turistlere hizmet verememektedir.
 
Akdeniz Sahil Yolu Projesi konusunda gecikme var.
 
Mersin, yeni projelerle turizmde yeni bir ufka kavuşturulmalı.
 
Mersin İlinin Tarsus İlçesi sınırlarında gerçekleştirilecek Çukurova Bölgesel Havalimanı, Çukurova Bölgesi ve Mersin'in ekonomik, sosyal ve toplumsal yönden gelişimini doğrudan etkileyecektir.
 
Bu havalimanını en kısa sürede hizmete açmak kaçınılmazdır.
 
Tarsus -Kazanlı Turizm bölgesi 7 yıl önce firmalara tahsisleri yapılmış, yatırımcıların tesisleri yapması bekleniyor.
 
Politik çevreler Mersin'de turizmin gelişmesine yeterli desteği sağlamıyor.
 
Mersin'de turizmle ilgili çevreler arasındaki eşgüdüm eksikliği var.
 
Turizmin gelişmesinde liderlik rolü oynayacak kişi veya kurumlar ortaya çıkmıyor.
 
Turizmin gelişmesine ayrılan kaynak yetersiz.
 
Tesisleri ve yatak sayısı azdır. Mevcut kapasitesiyle turistlere hizmet veremiyor.
 
Mersin'in yeni projelerle turizmde yeni bir ufka kavuşturulması gerekir.
 
Akdeniz Sahil Yolu, Çukurova Havalimanı ve Tarsus-Kazanlı Turizm Bölgesi projelerinin hızlandırılması gerekir.
 
Turizm mevzuatının Mersin'de turizmin gelişmesine yeterli zemini hazırlanmalı.
 
Tüm turistik potansiyeline rağmen Mersin ilimizin turizm kenti olamamasının, ticaret ve sanayileşmenin getirdiği göçü doğru yönetip düzgün bir kentleşme yaratılamamasının nedenlerinin araştırılmasını arz ve teklif ederiz."

 

 

 

 

 

 

 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )