Kültür Başkenti uygulamasından sonra, Avrupa Birliği, 'Avupa Akıllı Turizm Başkenti 2019'adlı yeni bir uygulama başlatıyor.

Turizmgazetesi- Avrupa Birliği (AB), “Avrupa Kültür Başkenti”ne ek olarak şimdi de “Avrupa Turizm Başkenti” uygulamasını başlatıyor.
 
AB Komisyonu, “Avrupa Turizm Kenti”uygulaması için çalışmalara başladı. 30 Haziran 2018’e dek  başvuruların kabul edileceği “Avupa Akıllı Turizm Başkenti 2019”uygulaması çerçevesinde başvuran kent arasından seçilecek iki kent bu ünvanı taşımaya hak kazanacak.
 
100 bin ve üzeri nüfusa sahip kentlerin başvuracağı “Avupa Akıllı Turizm Başkenti 2019”(European Capital of Smart Tourism 2019) uygulaması çerçevesinde belirlenecek iki Avrupa kenti, 7 Kasım 2018’de açıklanacak.
 
4 ana kriter
 
Avrupa Akıllı Turizm Başkenti’ seçilebilmesi için kentlerin 4 ana kriteri yerine getiriyor olması gerekiyor. Bu kriterler şöyle:
 
- Toplumsal ya da ekonomik konumu ne olursa olsun, bedensel engelli ya da engelsiz her yaş grubundan insan için ulaşılabilir olmak.
 
- Sürdürülebilirliği temel alıyor olmak.
 
- Dijital teknoloji olanaklarına sahip olmak.
 
- Sahip olduğu kültür mirası ve yaratıcı iş kollarını turizm deneyimleri için kullanmak.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )