Cumhuriyet döneminin efsanevi lokantalarından Karpiç'in, Anadolu Üniversitesi'nden Çağıl Hale Özel ile Ebru Zencir'in Dineserv Modeliyle İncelenmesi' birincilikle ödüllendirildi....


Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Anatolia Turizm Akademisi tarafından 5-7 Nisan 2018 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gazimağusa kentinde düzenlenen 9. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi’nde Cumhuriyet döneminin efsanevi lokantalarından Karpiç araştırma konusu oldu. 1928 yılında, adını lokantaya veren Juri Georges Karpovitch tarafından Taşhan Palas’ta açılan Karpiç lokantası, 1953 yılına kadar Ankara’nın Ulus semtinde faaliyet göstermişti. Kongre’de Anadolu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Çağıl Hale Özel ile Öğr. Gör. Dr. Ebru Zencir tarafından hazırlanan “Karpiç (Şehir) Lokantası’nın Hizmet Kalitesinin Dinerserv Modeliyle İncelenmesi’ başlıklı çalışma araştırma bildirileri dalında birincilikle ödüllendirildi.
Namık Kemal Zindanı ve Müzesi’ni konu alan araştırma da ödül aldı.

 
Dokuzuncu Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi’nde alanlarında nitelikli çalışmalara ödüller verildi.
 
Derecelendirmeler, araştırmaları kongrede sunumları sırasında izleyen, her biri 6-8 öğretim üyesinden oluşan seçici kurullarca yapıldı. Seçici kurul, Gizem Dağ, Fadime Bozkurt ile Saydinaz Demirtaş tarafından hazırlanan “Vatan Şairinin Sürgün Yıllarının Sessiz Tanığı: Namık Kemal Zindanı ve Müzesi” başlıklı çalışmayı da araştırma bildirileri dalında birincilikle ödüllendirdi.
 
Araştırmada, Namık Kemal’in 1 Nisan 1873 gecesi Gedikpaşa Agop Osmanlı Tiyatrosu’nda gösterilen "Vatan yahut Silistre” oyunu sonrasında çıkan coşku ve tezahüratlar sonrasında 38 ay süre ile sürgün edildiği Gazimağusa’daki mekânı konu ediniyor.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kongrede verilen diğer ödüller
 
9. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi’nde verilen diğer ödüller ve ödül sahipleri ise şu şekilde belirlendi.
Yüksek Lisans Tezi Teşvik Ödülü: “Tüketicilerin Restoran Tercihinde Dikkate Aldığı Faktörlerin Değerlendirilmesi”, Pembe Güler, Erciyes Üniversitesi (Bu ödül, devam eden yüksek lisans tezleri arasından verildi).
 
En İyi Yüksek Lisans Tezi Ödülü: “Destination Image of Famagusta Walled City: Travelers’ andLocal Stakeholders’ Perspectives”, Mehmet Bayril Saydam , Doğu Akdeniz Üniversitesi (Bu ödül, tamamlanmış yüksek lisans tezleri arasından verildi.
 
Doktora Tezi Teşvik Ödülü: “Turizm Deneyimlerinin Turist Bakışı Tipolojilerine Göre Fotoğraflara Yansımalarının Analizi”, Remziye Ekici, Akdeniz Üniversitesi (Bu ödül, devam eden doktora tezleri arasından verildi).
 
En İyi Doktora Tezi Ödülü: “Marka Kişiliği, Benlik Uyumu ve Fonksiyonel Uyumun Marka Sadakatine Etkileri: Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma”, Serhat Adem SOP (Bu ödül, tamamlanmış doktora tezleri arasından verildi)
 
Ph.D. Dissertation Incentive Award: “The Impact of Festival Attributes and Emotional Experience on Destination Image and Behavioral Intention: A Serial Mediation Approach”, Cathrine Banga, Doğu Akdeniz Üniversitesi (Bu ödül devam eden İngilizce dilinde hazırlanan doktora tezleri arasından verildi).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anatolia Turizm Eğitimine Hizmet Ödülü
 
Anatolia Turizm Akademisi tarafından iki yılda bir verilen “Anatolia Turizm Eğitimine Hizmet Ödülü” bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumpuriyeti’nde turizm eğitimi ve araştırmalarının geliştirilmesine yaptığı katkılardan dolayı Prof. Dr. Mehmet Altınay’a verildi.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından da KKTC turizminin geliştirilmesine yaptığı katkılardan dolayı Dr. Mehmet Kıral’a da “KKTC Turizmine Hizmet Ödülü” verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )